1400/02/22
19:38 ب.ظ
فروش چهار قطعه زمین با کاربری مسکونی
فروش چهار قطعه زمین با کاربری مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/2/22 اعلام نشده
19:38 ب.ظ
اجاره چمن مصنوعی روستای
اجاره چمن مصنوعی روستای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/2/22 اعلام نشده
19:37 ب.ظ
اموال اسقاطی
1400/2/22 اعلام نشده
19:37 ب.ظ
اجاره یک قطعه زمین با کاربری صنعتی جهت احداث طرح بسته
1400/2/22 اعلام نشده
19:37 ب.ظ
فروش عرصه و اعیان یک قطعه زمین تجاری
فروش عرصه و اعیان یک قطعه زمین تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/2/22 اعلام نشده
19:36 ب.ظ
فروش اموال اسقاطی
1400/2/22 اعلام نشده
19:36 ب.ظ
فروش محصول بسته
فروش محصول بسته... کشاورزی ، دامپروری
1400/2/22 اعلام نشده
19:36 ب.ظ
فروش 205 عد بشکه خالی
1400/2/22 اعلام نشده
19:34 ب.ظ
9 تن چوب کهور و کنار و اکالیپتوس
9 تن چوب کهور و کنار و اکالیپتوس... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1400/2/22 اعلام نشده
19:34 ب.ظ
اموال اسقاطی دو
1400/2/22 اعلام نشده
19:34 ب.ظ
دستگاه لباس بند
دستگاه لباس بند... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1400/2/22 اعلام نشده
19:33 ب.ظ
فروش قطعات ضایعاتی
1400/2/22 اعلام نشده
19:32 ب.ظ
اجاره املاک غیر منقول
اجاره املاک غیر منقول... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/2/22 اعلام نشده
19:32 ب.ظ
فروش داغی خودوهای تصادفی
فروش داغی خودوهای تصادفی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/2/22 اعلام نشده
19:31 ب.ظ
فروش ضایعات فلزی
1400/2/22 اعلام نشده
19:31 ب.ظ
فروش اهن الت الوار سفلی
1400/2/22 اعلام نشده
19:31 ب.ظ
اجاره یک باب منزل مسکونی یا مغازه تجاری
اجاره یک باب منزل مسکونی یا مغازه تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/2/22 اعلام نشده
19:30 ب.ظ
واگذاری مکان جهت سرویس دهی ایاب
واگذاری مکان جهت سرویس دهی ایاب... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/2/22 اعلام نشده
15:18 ب.ظ
اجاره استفاده از اب مخزن سید مارون جهت پرورش
اجاره استفاده از اب مخزن سید مارون جهت پرورش... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/2/22 اعلام نشده
15:17 ب.ظ
فروش سه دستگاه خودرو سواری
فروش سه دستگاه خودرو سواری... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/2/22 اعلام نشده
15:17 ب.ظ
فروش وسائط نقلیه اسقاطی غیر قابل شماره گذاری
فروش وسائط نقلیه اسقاطی غیر قابل شماره گذاری... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/2/22 اعلام نشده
15:17 ب.ظ
فروش دو باب ساختمان کاربری خدماتی و رفاعی
فروش دو باب ساختمان کاربری خدماتی و رفاعی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/2/22 اعلام نشده
15:16 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین به شماره
فروش یک قطعه زمین به شماره... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/2/22 اعلام نشده
15:16 ب.ظ
واگذاری غرفه تجهیزات پزشکی
واگذاری غرفه تجهیزات پزشکی... پزشکی ، آزمایشگاهی
1400/2/22 اعلام نشده
15:16 ب.ظ
اقلام و کالاهای اسقاط و ضایعاتی اهن الات و الومینیوم
1400/2/22 اعلام نشده
15:16 ب.ظ
فروش بشکه های فلزی و پلاستیکی مستعمل سالم و ضایعاتی
1400/2/22 اعلام نشده
15:16 ب.ظ
فروش بشکه های فلزی و پلاستیکی مستعمل سالم و ضایعاتی
1400/2/22 اعلام نشده
15:16 ب.ظ
فروش ملک
فروش ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/2/22 اعلام نشده
15:16 ب.ظ
فروش زمین به مساحت تقریبی 9 هکتار
فروش زمین به مساحت تقریبی 9 هکتار... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/2/22 اعلام نشده
15:09 ب.ظ
اجاره کارخانه اسفالت و سنگ
اجاره کارخانه اسفالت و سنگ... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1400/2/22 اعلام نشده
15:08 ب.ظ
فروش خودرو سواری تیبا مدل 1399
فروش خودرو سواری تیبا مدل 1399... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/2/22 اعلام نشده
15:08 ب.ظ
واگذاری واحدهای تجاری و اموزشی
واگذاری واحدهای تجاری و اموزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/2/22 اعلام نشده
15:08 ب.ظ
واگذاری واحدهای تجاری و اموزشی
واگذاری واحدهای تجاری و اموزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/2/22 اعلام نشده
15:07 ب.ظ
فروش اموال اسقاطی
1400/2/22 اعلام نشده
15:07 ب.ظ
فروش یک دستگاه اتومبیل پژو پارس مدل 99
فروش یک دستگاه اتومبیل پژو پارس مدل 99... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/2/22 اعلام نشده
15:07 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین شماره  5200 قرعی 101  به مساحت 247/05 مترمربع  واقع  در ارومیه خیابان 8 شهریور
1400/2/22 اعلام نشده
15:07 ب.ظ
فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پژو مدل 95
فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پژو مدل 95... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/2/22 اعلام نشده
15:07 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک پلاک ثبتی
فروش ششدانگ یک باب ملک پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/2/22 اعلام نشده
15:07 ب.ظ
واگذاری اجاره بهره برداری جایگاه سی ان جی
واگذاری اجاره بهره برداری جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/2/22 اعلام نشده
15:06 ب.ظ
فروش دو پلاک زمین - اجاره 4 واحد غرفه - یک واحد تجاری
1400/2/22 اعلام نشده
15:06 ب.ظ
فروش دو پلاک زمین - اجاره 4 واحد غرفه - یک واحد تجاری
1400/2/22 اعلام نشده
15:06 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 10817 فرعی 409  به مساحت 81/97 مترمربع
1400/2/22 اعلام نشده
15:06 ب.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی
فروش ملک پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/2/22 اعلام نشده
15:06 ب.ظ
واگذاری یک حلقه چاه اب واقع
واگذاری یک حلقه چاه اب واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/2/22 اعلام نشده
15:06 ب.ظ
فروش یک دستگاه اپارتمان به شماره
فروش یک دستگاه اپارتمان به شماره... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/2/22 اعلام نشده
15:06 ب.ظ
فروش  یک دستگاه خودرو سواری کوئیک  دنده مدل 98
فروش یک دستگاه خودرو سواری کوئیک دنده مدل 98... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/2/22 اعلام نشده
15:05 ب.ظ
دستگاه فراوری بنتونیت
دستگاه فراوری بنتونیت... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1400/2/22 اعلام نشده
15:05 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب اپارتمان مسکونی به شماره
فروش ششدانگ یک باب اپارتمان مسکونی به شماره... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/2/22 اعلام نشده
15:04 ب.ظ
واگذاری  تعدادی از رقبات موقوفه
واگذاری تعدادی از رقبات موقوفه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/2/22 اعلام نشده
15:04 ب.ظ
فروش تلویزیون  ال ای دی- لباسشویی - اجاق گاز
فروش تلویزیون ال ای دی- لباسشویی - اجاق گاز... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1400/2/22 اعلام نشده