اجرا پخش اسفالت دستی سطح شهر فاز 2...

گروه: راه و ترابری - پیمانکاری - عملیات آسفالتی
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری مازندران - قائمشهر
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1399/12/13
  • سایر
برای مشاهده جزئیات این آگهی می توانید فقط همین آگهی را خریداری کنید و همین طور می توانید با عضویت در سامانه (در صورت عدم عضویت) به صورت مرتب آگهی های موردنیاز خود را دریافت کنید.
خرید همین آگهی عضویت

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

اجرا پخش اسفالت دستی سطح شهر فاز 2

مناقصات مرتبط

25 فروردین 12:56
اسفالت معابر و زیرسازی و جدولگذاری معابر... گروه : راه و ترابری | استان : تهران
25 فروردین 12:54
احداث پل ها و راههای دسترسی و کانال... گروه : راه و ترابری | استان : تهران
25 فروردین 12:54
احداث پل ها و راههای دسترسی و کانال... گروه : راه و ترابری | استان : تهران
25 فروردین 12:45
خدمات نگهداری از جاده ها... گروه : راه و ترابری | استان : تهران
25 فروردین 12:30
احداث کانال جمع اوری و دفع ابهای سطحی - بهسازی و اسفالت معابر سطح شهر... گروه : راه و ترابری | استان : کرمانشاه
25 فروردین 12:28
تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر... گروه : راه و ترابری | استان : کرمان
25 فروردین 12:28
تهیه مصالح و جدولگذاری معابر سطح شهر... گروه : راه و ترابری | استان : کرمان
25 فروردین 12:20
بهسازی معابر داخل بافت روستای... گروه : راه و ترابری | استان : البرز
25 فروردین 11:28
بهسازی و اسفالت... گروه : راه و ترابری | استان : خوزستان
25 فروردین 11:24
انجام مطالعات سامانه تحلیلی تصادفات gis... گروه : راه و ترابری | استان : خوزستان
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه