1399/12/13
13:52 ب.ظ
تهیه ساخت حمل و نصب بخشی از اسکلت فلزی
خراسان جنوبي 1399/12/13 اعلام نشده
11:27 ق.ظ
اسفالت ریزی
اسفالت ریزی... راه و ترابری
البرز 1399/12/13 اعلام نشده
11:13 ق.ظ
تجهیز خانه ژیمناستیک ستادیوم ورزشی شهید
تهران 1399/12/13 اعلام نشده
10:22 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای ساختمان
چهارمحال بختياري 1399/12/13 اعلام نشده
10:22 ق.ظ
تهیه مصالح زیرسازی جدولگذاری و ایجاد معابر
چهارمحال بختياري 1399/12/13 اعلام نشده
10:21 ق.ظ
تهیه مصالح زیرسازی جدولگذاری شبکه توزیع اب و جمع اوری فاضلاب
چهارمحال بختياري 1399/12/13 اعلام نشده
10:20 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه گاز
چهارمحال بختياري 1399/12/13 اعلام نشده
09:31 ق.ظ
تکمیل سالن ورزشی
تکمیل سالن ورزشی... ابنیه و ساختمان
تهران 1399/12/13 اعلام نشده
09:31 ق.ظ
تکمیل سالن ورزشی
تکمیل سالن ورزشی... ابنیه و ساختمان
تهران 1399/12/13 اعلام نشده
06:13 ق.ظ
خرید لوله ر سایزهای مختلف
خرید لوله ر سایزهای مختلف... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
کردستان 1399/12/12 اعلام نشده
1399/12/12
14:29 ب.ظ
سرمایه گذاری -- تجهیز بهره برداری از بیمارستان نیمه تمام شهدا
تهران 1399/12/12 اعلام نشده
14:22 ب.ظ
خرید لوله فلزی 6 و 8 اینچ
خرید لوله فلزی 6 و 8 اینچ... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
همدان 1399/12/12 اعلام نشده
14:22 ب.ظ
خرید لوله فلزی 2-4-6 اینچ
خرید لوله فلزی 2-4-6 اینچ... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
همدان 1399/12/12 اعلام نشده
14:21 ب.ظ
خرید لوله پلی اتیلن 315 میلی متری
خرید لوله پلی اتیلن 315 میلی متری... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
مركزي 1399/12/12 اعلام نشده
14:04 ب.ظ
احداث و تکمیل رمپ و لوپ تقاطع شاهرخ اباد محور
کرمان 1399/12/12 اعلام نشده
14:04 ب.ظ
احداث و تکمیل رمپ و لوپ تقاطع شاهرخ اباد محور
کرمان 1399/12/12 اعلام نشده
14:04 ب.ظ
خرید دیوار پیش ساخته مرحله سوم
کرمان 1399/12/12 اعلام نشده
14:03 ب.ظ
انجام خدمات مربوط به پیمایش تست کنتورهای اب شناسایی
کردستان 1399/12/12 اعلام نشده
14:03 ب.ظ
انجام خدمات مربوط به پیمایش تست کنتورهای اب شناسایی
کردستان 1399/12/12 اعلام نشده
14:03 ب.ظ
انجام خدمات مربوط به پیمایش تست کنتورهای اب شناسایی
کردستان 1399/12/12 اعلام نشده
14:01 ب.ظ
خرید لوله پلی اتیلن تک جداره سایز200 میلیمتری
کردستان 1399/12/12 اعلام نشده
14:01 ب.ظ
اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی محور روستایی
کرمان 1399/12/12 اعلام نشده
13:54 ب.ظ
عملیات رقومی سازی روستاهای شهرستان های
چهارمحال بختياري 1399/12/12 اعلام نشده
13:54 ب.ظ
عملیات رقومی سازی روستاهای شهرستانهای
چهارمحال بختياري 1399/12/12 اعلام نشده
13:49 ب.ظ
خرید 4000 متر کابل برق بیمارستان سلمان فارسی استان
بوشهر 1399/12/12 اعلام نشده
13:49 ب.ظ
سنگرون کردن ترانس و دیزل ژنراتور بیمارستان
بوشهر 1399/12/12 اعلام نشده
13:30 ب.ظ
بازسازی و مرمت ایستگاههای هیدرومتری و تبخیر سنجی استان
فارس 1399/12/12 اعلام نشده
13:30 ب.ظ
13:26 ب.ظ
اجرای شبکه و نصب انشعاب
اجرای شبکه و نصب انشعاب... نفت ، گاز و پتروشیمی
فارس 1399/12/12 اعلام نشده
13:19 ب.ظ
تامین خدمات خودرویی با راننده
خوزستان 1399/12/12 اعلام نشده
13:19 ب.ظ
خرید لوله پلی اتیلن تک جداره مخصوص اب شرب در اقطار مختلف
خوزستان 1399/12/12 اعلام نشده
13:03 ب.ظ
تامین میلگردهای فونداسیون
تامین میلگردهای فونداسیون... فلزات و قطعات فلزی
خراسان جنوبي 1399/12/12 اعلام نشده
13:01 ب.ظ
نگهداری تعمیرات و رفع اتفاقات شبکه های توزیع خطوط انتقال
لرستان 1399/12/12 اعلام نشده
13:01 ب.ظ
نگهداری تعمیرات و رفع اتفاقات شبکه های توزیع خطوط انتقال
لرستان 1399/12/12 اعلام نشده
13:01 ب.ظ
12:58 ب.ظ
پروژه خرید و اجرای دستی اسفالت
همدان 1399/12/12 اعلام نشده
12:54 ب.ظ
خدمات مهندسی تشکیل گروههای گشت و بازرسی منابع اب زیرزمینی و سطحی
کهگیلویه و بویراحمد 1399/12/12 اعلام نشده
12:54 ب.ظ
اجرای ساختمان اتش نشانی
اجرای ساختمان اتش نشانی... ابنیه و ساختمان
کهگیلویه و بویراحمد 1399/12/12 اعلام نشده
12:48 ب.ظ
تعمیرات و نگهداری مجتمع
تعمیرات و نگهداری مجتمع... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1399/12/12 اعلام نشده
12:48 ب.ظ
تعمیرات و نگهداری مجتمع
خوزستان 1399/12/12 اعلام نشده
12:48 ب.ظ
تعمیرات و نگهداری مجتمع
تعمیرات و نگهداری مجتمع... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1399/12/12 اعلام نشده
12:45 ب.ظ
خرید یکدستگاه چیلر جذبی با متعلقات و تجهیزات جانبی
کرمان 1399/12/12 اعلام نشده
12:28 ب.ظ
اجرای خطوط جمع اوری چاه های شهر
تهران 1399/12/12 اعلام نشده
12:26 ب.ظ
تامین نصب و راه اندازی یک دستگاه ترانسفورماتور
لرستان 1399/12/12 اعلام نشده
12:25 ب.ظ
احداث یادمان شهدا گمنام
احداث یادمان شهدا گمنام... ابنیه و ساختمان
تهران 1399/12/12 اعلام نشده
12:23 ب.ظ
ساماندهی ساحل
البرز 1399/12/12 اعلام نشده
12:09 ب.ظ
خرید لوله فولادی در قطرخای 150-300-350-400-500-600 جهت
اصفهان 1399/12/12 اعلام نشده
11:59 ق.ظ
اجرای حق تقدم میدان آزادی
خراسان رضوي 1399/12/12 اعلام نشده
11:59 ق.ظ
اجرای حق تقدم میدان آزادی
خراسان رضوي 1399/12/12 اعلام نشده
11:59 ق.ظ
احداث پیاده رو همسطح پارکینگ طبقاتی
خراسان رضوي 1399/12/12 اعلام نشده