مقالات

با پارسیان تندر از مقالات روز دنیا با خبر شوید.
دانستنی‌های مالیاتی

دانستنی‌های مالیاتی

1399/08/14 - مدیر سایت
  ماده ۴۱ از آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم * ۴- دریافت اطلاعاتی موید کتمان در...