واگذاری مقداری کاشی تزئينی...

گروه: ساختمان و تاسیسات - سنگ ، سرامیک ، کاشی و موزائیک
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • استان محل برگزاری قزوين - قزوين
 • استان برگزارکننده -
 • صلاحیت کار قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • مدارک مورد نیاز قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • میزان سپرده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • برآورد مالی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • مهلت ارسال مدارک قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • اسناد مزایده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
 • تاریخ ثبت آگهی 1400/10/27
برای مشاهده جزئیات این آگهی می توانید فقط همین آگهی را خریداری کنید و همین طور می توانید با عضویت در سامانه (در صورت عدم عضویت) به صورت مرتب آگهی های موردنیاز خود را دریافت کنید.
خرید همین آگهی عضویت

شرح مزایده

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مزایده

واگذاری مقداری کاشی تزئينی

مزایده های مرتبط

5 اسفند 20:35
فروش تعداد 1000 پاکت سیمان تیپ دو سیستان... گروه : ساختمان و تاسیسات | استان : سيستان و بلوچستان
4 اسفند 09:22
بهره برداری از مصالح مازاد... گروه : ساختمان و تاسیسات | استان : مازندران
4 اسفند 12:24
فروش مصالح حاصل از تخریب مدرسه... گروه : ساختمان و تاسیسات | استان : کرمانشاه
4 اسفند 12:29
فروش دیگ بخار... گروه : ساختمان و تاسیسات | استان : خراسان رضوي
3 اسفند 16:32
بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه... گروه : ساختمان و تاسیسات | استان : مازندران
3 اسفند 17:13
واگذاری بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای و عملیات ساماندهی... گروه : ساختمان و تاسیسات | استان : مازندران
3 اسفند 17:13
بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای و عملیات ساماندهی... گروه : ساختمان و تاسیسات | استان : مازندران
3 اسفند 12:08
بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای و عملیات ساماندهی رودخانه-بهره برداری از خاک مازاد اببندان و عملیت لایروبی و بهسازی... گروه : ساختمان و تاسیسات | استان : مازندران
2 اسفند 18:33
خرید اجرهای الومینایی... گروه : ساختمان و تاسیسات | استان : کرمان
2 اسفند 20:33
بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای و عملیات ساماندهی رودخانه-بهره برداری از خاک مازاد اببندان و عملیت لایروبی و بهسازی... گروه : ساختمان و تاسیسات | استان : مازندران
مزایده های بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه