1400/10/27
18:15 ب.ظ
واگذاری بصورت اجاره مغازه
واگذاری بصورت اجاره مغازه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
18:15 ب.ظ
واگذاری بصورت اجاره مغازه
واگذاری بصورت اجاره مغازه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
18:15 ب.ظ
فروش زمین تجاری
فروش زمین تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
18:15 ب.ظ
واگذاری بصورت اجاره مغازه
واگذاری بصورت اجاره مغازه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
18:15 ب.ظ
اجاره 9 قسمت 12 4قسمت گلخانه به متراژ 285 م م
اجاره 9 قسمت 12 4قسمت گلخانه به متراژ 285 م م... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
14:41 ب.ظ
14:41 ب.ظ
13:04 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب اپارتمان مسکونی به شماره
فروش ششدانگ یک باب اپارتمان مسکونی به شماره... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
13:03 ب.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان به شماره
فروش ششدانگ عرصه و اعیان به شماره... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
13:03 ب.ظ
فروش  ملک پلاک ثبتی
فروش ملک پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
13:03 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب اپارتمان مسکونی به
فروش ششدانگ یک باب اپارتمان مسکونی به... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
13:03 ب.ظ
واگذاری محل دفن پسماندهای شهری
واگذاری محل دفن پسماندهای شهری... جمع آوری و بازیافت زباله
1400/10/27 اعلام نشده
08:15 ق.ظ
اجاره منافع و حق بهره برداری از ایستگاه های حاشیه ای بار شهر
1400/10/27 اعلام نشده
08:14 ق.ظ
واگذاری تعدادی از دستگاه های راهسازی
واگذاری تعدادی از دستگاه های راهسازی... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1400/10/27 اعلام نشده
08:14 ق.ظ
فروش ضایعات چوبی اهنی الومینیومی تیرچه
1400/10/27 اعلام نشده
08:14 ق.ظ
فروش ضایعات چوبی اهنی الومینیومی تیرچه
1400/10/27 اعلام نشده
08:14 ق.ظ
فروش یک دستگاه خودرو پژو اردی  مدل 83
فروش یک دستگاه خودرو پژو اردی مدل 83... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/27 اعلام نشده
08:14 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه به شماره
فروش ششدانگ یک باب خانه به شماره... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
08:14 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب مغازه به مساحت
فروش ششدانگ یک باب مغازه به مساحت... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
08:14 ق.ظ
فروش منزل مسکونی به مساحت 108/37 متر مربع
فروش منزل مسکونی به مساحت 108/37 متر مربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
1400/10/26
18:58 ب.ظ
11:23 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین صنعتی  واقع در جاده
فروش یک قطعه زمین صنعتی واقع در جاده... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
11:23 ق.ظ
فروش خودرو پژو 405 جی ال ایکس مدل 87
فروش خودرو پژو 405 جی ال ایکس مدل 87... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/26 اعلام نشده
11:23 ق.ظ
فروش تعدادی از املاک کاربری زمین مسکونی و ساختمان مسکونی
1400/10/26 اعلام نشده
11:23 ق.ظ
فروش تعدادی از املاک کاربری زمین مسکونی و ساختمان مسکونی
1400/10/26 اعلام نشده
08:23 ق.ظ
اجاره محل تاکسی تلفنی مستقر در محوطه مرکز اموزشی و درمانی
1400/10/26 اعلام نشده
08:23 ق.ظ
واگذاری تعدادی از دستگاه های راه سازی
واگذاری تعدادی از دستگاه های راه سازی... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1400/10/26 اعلام نشده
08:22 ق.ظ
فروش خودروهای شرکت گاز
فروش خودروهای شرکت گاز... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/26 اعلام نشده
08:22 ق.ظ
فروش و واگذاری 5 قطعه زمین مسکونی 6 واحد خدماتی و سرقفلی
1400/10/26 اعلام نشده
08:22 ق.ظ
فروش و واگذاری 5 قطعه زمین مسکونی 6 واحد خدماتی و سرقفلی
1400/10/26 اعلام نشده
1400/10/25
18:15 ب.ظ
فروش و واگذاری زمین مسکونی واحد خدماتی و سرقفلی مغازه
1400/10/25 اعلام نشده
18:15 ب.ظ
فروش ضایعات و اموال اسقاطی و مستعمل
1400/10/25 اعلام نشده
13:52 ب.ظ
واگذاری اجاره مغازه ها و املاک
واگذاری اجاره مغازه ها و املاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
13:50 ب.ظ
فروش الایش خوراکی- حرام- واگذاری سالن- محل استخوان گیری
1400/10/25 اعلام نشده
13:50 ب.ظ
اجاره سالن های ورزشی
اجاره سالن های ورزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
13:49 ب.ظ
فروش تعدادی املاک کاربری مسکونی و خدماتی و تجاری
1400/10/25 اعلام نشده
13:49 ب.ظ
فروش تعدادی املاک کاربری مسکونی و خدماتی و تجاری
1400/10/25 اعلام نشده
13:49 ب.ظ
واگذ اری اجاره منافع و حق  بهره برداری از ایستگاه های
1400/10/25 اعلام نشده
13:16 ب.ظ
فروش ضایعات و اقلام  اسقاطی و مستعمل
1400/10/25 اعلام نشده
13:15 ب.ظ
فروش خودرو پژو 405
فروش خودرو پژو 405... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/25 اعلام نشده
08:15 ق.ظ
فروش خودرو پژو ار دی مدل 84
فروش خودرو پژو ار دی مدل 84... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/25 اعلام نشده
08:15 ق.ظ
فروش یک واحد اپارتمان مسکونی پلاک ثبتی
فروش یک واحد اپارتمان مسکونی پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
08:15 ق.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی
فروش ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
08:15 ق.ظ
فروش یک واحد اپارتمان به پلاک
فروش یک واحد اپارتمان به پلاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
08:14 ق.ظ
فروش یک باب ملک به
فروش یک باب ملک به... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
08:14 ق.ظ
فروش یک باب ملک  پلاک ثبتی
فروش یک باب ملک پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
1400/10/23
18:01 ب.ظ
فروش املاک تجاری مازاد
فروش املاک تجاری مازاد... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/23 اعلام نشده
14:11 ب.ظ
واگذاری املاک با کاربری های تجاری - مغازه در استان های مختلف
1400/10/23 اعلام نشده
14:04 ب.ظ
فروش املاک با کاربری مسکونی - تجاری در استان های مختلف
1400/10/23 اعلام نشده
12:38 ب.ظ
فروش زمین تجاری
فروش زمین تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/23 اعلام نشده