1400/10/27
18:14 ب.ظ
فروش خودروی دولتی پژو 405
فروش خودروی دولتی پژو 405... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/27 اعلام نشده
14:36 ب.ظ
14:36 ب.ظ
12:55 ب.ظ
فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید مل 86
فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید مل 86... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/27 اعلام نشده
11:56 ق.ظ
فروش خودرو پژو 405
فروش خودرو پژو 405... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/27 اعلام نشده
08:24 ق.ظ
فروش خودرو وانت پیکان مدل 81
فروش خودرو وانت پیکان مدل 81... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/27 اعلام نشده
08:24 ق.ظ
فروش اپارتمان مسکونی به مساحت 68/21 متر مربع
فروش اپارتمان مسکونی به مساحت 68/21 متر مربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
08:23 ق.ظ
فروش یک ساختمان پلاک ثبتی
فروش یک ساختمان پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
08:23 ق.ظ
فروش ملک به مساحت 118 متر مربع
فروش ملک به مساحت 118 متر مربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
08:23 ق.ظ
فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پیکان مدل 77
فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پیکان مدل 77... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/27 اعلام نشده
1400/10/26
11:40 ق.ظ
فروش سه باب مغازه تجاری به صورت سرقفلی
فروش سه باب مغازه تجاری به صورت سرقفلی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
08:42 ق.ظ
فروش یک باب ساختمان مسکونی  به مساحت 120 م
فروش یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 120 م... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
08:35 ق.ظ
فروش ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 4320 فرعی 38
فروش ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 4320 فرعی 38... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
08:34 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین پلاک ثبتی
فروش یک قطعه زمین پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
08:34 ق.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی
فروش ملک پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
1400/10/25
18:14 ب.ظ
چوب الات بازداشتی
1400/10/25 اعلام نشده
08:41 ق.ظ
فروش یک باب ساختمان ویلایی به پلاک ثبتی 122/2784
فروش یک باب ساختمان ویلایی به پلاک ثبتی 122/2784... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
08:40 ق.ظ
واگذاری اقلام مازاد  ضایعاتی  شامل
1400/10/25 اعلام نشده
08:40 ق.ظ
فروش ملک به پلاک ثبتی 2 فرعی 2937 واقع
فروش ملک به پلاک ثبتی 2 فرعی 2937 واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
1400/10/23
14:10 ب.ظ
واگذاری املاک با کاربری های تجاری - مغازه در استان های مختلف
1400/10/23 اعلام نشده
10:30 ق.ظ
بهره برداری از مجموعه ورزشی استخر و سالن چند منظوره و زمین چمن مصنوعی
1400/10/23 اعلام نشده
08:43 ق.ظ
فروش 15 قطعه زمین و یک اپارتمان مسکونی
فروش 15 قطعه زمین و یک اپارتمان مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/23 اعلام نشده
08:43 ق.ظ
فروش 15 قطعه زمین و یک اپارتمان مسکونی
فروش 15 قطعه زمین و یک اپارتمان مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/23 اعلام نشده
08:42 ق.ظ
فروش تراکتور...
فروش تراکتور...... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1400/10/23 اعلام نشده
08:42 ق.ظ
فروش یکواحد مسکونی بمساحت 390 مترمربع
فروش یکواحد مسکونی بمساحت 390 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/23 اعلام نشده
08:42 ق.ظ
تعمیر و نگهداری جایگاه عرضه سوخت...
تعمیر و نگهداری جایگاه عرضه سوخت...... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/23 اعلام نشده
08:42 ق.ظ
فروش ملک  مشاع غیر قابل افراز پلاک ثبتی ....
فروش ملک مشاع غیر قابل افراز پلاک ثبتی ....... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/23 اعلام نشده
1400/10/22
11:53 ق.ظ
فروش 15 قطعه زمین و یک واحد اپارتمان با کاربری های تجاری و مسکونی
1400/10/22 اعلام نشده
11:53 ق.ظ
فروش 15 قطعه زمین و یک واحد اپارتمان با کاربری های تجاری و مسکونی
1400/10/22 اعلام نشده
09:39 ق.ظ
اجاره واحد کپی و انتشارات
اجاره واحد کپی و انتشارات... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/22 اعلام نشده
09:39 ق.ظ
فروش خودرو رنو پارس تندر مدل 1397
فروش خودرو رنو پارس تندر مدل 1397... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/22 اعلام نشده
09:39 ق.ظ
واگذاری اماکن ورزشی سرپوشیده
واگذاری اماکن ورزشی سرپوشیده... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/22 اعلام نشده
09:39 ق.ظ
فروش ملک با کاربری مسکونی به
فروش ملک با کاربری مسکونی به... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/22 اعلام نشده
09:39 ق.ظ
فروش سواری زانتیا
فروش سواری زانتیا... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/22 اعلام نشده
1400/10/21
19:08 ب.ظ
فروش دپوی مصالح اهکی
فروش دپوی مصالح اهکی... ساختمان و تاسیسات
1400/10/21 اعلام نشده
18:52 ب.ظ
فروش ضایعات اهن
1400/10/21 اعلام نشده
09:49 ق.ظ
فروش یک دستگاه دکه ...
فروش یک دستگاه دکه ...... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/21 اعلام نشده
09:49 ق.ظ
فروش زمین
فروش زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/21 اعلام نشده
09:49 ق.ظ
فروش خودرو سواری پراید  مدل 87
فروش خودرو سواری پراید مدل 87... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/21 اعلام نشده
09:49 ق.ظ
فروش خودرو سواری  405  مدل 95
فروش خودرو سواری 405 مدل 95... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/21 اعلام نشده
1400/10/20
18:00 ب.ظ
اموال اسقاطی
1400/10/20 اعلام نشده
12:49 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین
فروش یک قطعه زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/20 اعلام نشده
10:57 ق.ظ
فروش ملک به مساحت 159/69 متر مربع
فروش ملک به مساحت 159/69 متر مربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/20 اعلام نشده
09:52 ق.ظ
فروش ملک مسکونی  به مساحت 158/70 متر مربع
فروش ملک مسکونی به مساحت 158/70 متر مربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/20 اعلام نشده
09:32 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک مسکونی به پلاک 53/686 بخش 7
1400/10/20 اعلام نشده
09:32 ق.ظ
فروش پلاک ثبتی
فروش پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/20 اعلام نشده
1400/10/19
18:19 ب.ظ
فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید مل 84
فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید مل 84... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/19 اعلام نشده
10:54 ق.ظ
فروش یک زمین در زنجان به مسکونی به مساحت 147 متر مربع
1400/10/19 اعلام نشده
08:42 ق.ظ
فروش ملک
فروش ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/19 اعلام نشده