1400/10/27
14:36 ب.ظ
14:36 ب.ظ
08:24 ق.ظ
فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 مدل 87
فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 مدل 87... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/27 اعلام نشده
08:24 ق.ظ
فروش ملک به مساحت 495 متر مربع
فروش ملک به مساحت 495 متر مربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
08:24 ق.ظ
فروش ششدانگ یک ملک پلاک ثبتی
فروش ششدانگ یک ملک پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
08:24 ق.ظ
فروش خودرو سواری پراید  مدل 81
فروش خودرو سواری پراید مدل 81... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/27 اعلام نشده
1400/10/26
18:59 ب.ظ
فروش ساختمان
فروش ساختمان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
11:42 ق.ظ
فروش سه واحد اپارتمان مسکونی
فروش سه واحد اپارتمان مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
11:41 ق.ظ
اصلاحیه فروش مینی بوس
اصلاحیه فروش مینی بوس... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/26 اعلام نشده
10:58 ق.ظ
فروش دو دستگاه ماشین الات
فروش دو دستگاه ماشین الات... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/26 اعلام نشده
08:42 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب اپارتمان مسکونی
فروش ششدانگ یک باب اپارتمان مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
08:42 ق.ظ
فروش یک باب ملک پلاک ثبتی
فروش یک باب ملک پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
08:42 ق.ظ
واگذاری حق بهره برداری و اجاره مجموعه اقامتی رفاهی
1400/10/26 اعلام نشده
08:42 ق.ظ
فروش خودرو سواری وانت پیکان مدل 1384
فروش خودرو سواری وانت پیکان مدل 1384... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/26 اعلام نشده
08:35 ق.ظ
1400/10/25
12:10 ب.ظ
فروش مرکز زمان اباد پلاک
فروش مرکز زمان اباد پلاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
08:56 ق.ظ
فروش ملک به پلاک ثبتی 3002 فرعی 10 به مساحت عرصه 248 م م =
1400/10/25 اعلام نشده
08:41 ق.ظ
واگذاری جایگاه  عرضه گاز طبیعی سی ان جی
واگذاری جایگاه عرضه گاز طبیعی سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
08:41 ق.ظ
فروش تعدادی ملک و پلاک های ثبتی مختلف در
فروش تعدادی ملک و پلاک های ثبتی مختلف در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
08:41 ق.ظ
فروش ماشین الات شامل مینی بوس مدل 1386
فروش ماشین الات شامل مینی بوس مدل 1386... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/25 اعلام نشده
1400/10/23
18:01 ب.ظ
فروش یک دستگاه ساختمان در
فروش یک دستگاه ساختمان در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/23 اعلام نشده
08:43 ق.ظ
فروش ملک مسکونی بعرصه 209/70 مترمربع
فروش ملک مسکونی بعرصه 209/70 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/23 اعلام نشده
08:43 ق.ظ
واگذاری سالن
واگذاری سالن... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/23 اعلام نشده
08:43 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین  مزروعی  واقع در ...
فروش یک قطعه زمین مزروعی واقع در ...... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/23 اعلام نشده
08:42 ق.ظ
فروش 4 قطعه زمین و 2 واحد تجاری
فروش 4 قطعه زمین و 2 واحد تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/23 اعلام نشده
08:42 ق.ظ
فروش 4 قطعه زمین و 2 واحد تجاری
فروش 4 قطعه زمین و 2 واحد تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/23 اعلام نشده
1400/10/22
14:15 ب.ظ
فروش دو مینی بوس هیوندا
فروش دو مینی بوس هیوندا... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/22 اعلام نشده
11:53 ق.ظ
فروش ماشین الات مینی بوس هیوندای کروز
فروش ماشین الات مینی بوس هیوندای کروز... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/22 اعلام نشده
09:39 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/22 اعلام نشده
09:39 ق.ظ
فروش خودرو پژو 206 مدل 1384
فروش خودرو پژو 206 مدل 1384... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/22 اعلام نشده
09:39 ق.ظ
اجاره جایگاه سی ان جی شهرداری
اجاره جایگاه سی ان جی شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/22 اعلام نشده
09:19 ق.ظ
فروش خودرو تندر 90 مدل 1391
فروش خودرو تندر 90 مدل 1391... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/22 اعلام نشده
1400/10/21
09:48 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 30000 متر مربع  واقع در....
1400/10/21 اعلام نشده
09:48 ق.ظ
فروش خودرو سواری پژو روا مدل 90
فروش خودرو سواری پژو روا مدل 90... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/21 اعلام نشده
09:48 ق.ظ
اجاره استخر شهرک صنعتی
اجاره استخر شهرک صنعتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/21 اعلام نشده
1400/10/20
18:00 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین مسکونی
فروش یک قطعه زمین مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/20 اعلام نشده
14:16 ب.ظ
واگذاری ملک عرصه 4000 مترمربع و اعیان 2500
واگذاری ملک عرصه 4000 مترمربع و اعیان 2500... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/20 اعلام نشده
14:01 ب.ظ
اجاره استخر شهرک صنعتی
اجاره استخر شهرک صنعتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/20 اعلام نشده
10:09 ق.ظ
فروش سه قطعه زمین به پلاک ثبتی 157/1221 و 25/658
فروش سه قطعه زمین به پلاک ثبتی 157/1221 و 25/658... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/20 اعلام نشده
10:08 ق.ظ
فروش یک و نیم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی 240/14 واقع
1400/10/20 اعلام نشده
10:08 ق.ظ
فروش ملک واقع در ارازی کشاورزی جنوب روستای
فروش ملک واقع در ارازی کشاورزی جنوب روستای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/20 اعلام نشده
1400/10/19
08:42 ق.ظ
فروش املاک مازاد در 4 ردیف با کاربری تجاری - مسکونی
1400/10/19 اعلام نشده
08:42 ق.ظ
فروش املاک مازاد در 4 ردیف با کاربری تجاری - مسکونی
1400/10/19 اعلام نشده
08:42 ق.ظ
فروش سه دست کامل قالب ستون بتنی در
1400/10/19 اعلام نشده
08:42 ق.ظ
فروش 6 قطعه زمین صنعتی در فاز سه
فروش 6 قطعه زمین صنعتی در فاز سه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/19 اعلام نشده
08:25 ق.ظ
واگذاری 12 ساعت از اب اراضی قنات واقع در
واگذاری 12 ساعت از اب اراضی قنات واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/19 اعلام نشده
08:25 ق.ظ
فروش 11 قطعه دیواره توری
فروش 11 قطعه دیواره توری... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1400/10/19 اعلام نشده
1400/10/18
11:41 ق.ظ
واگذاری اجاره جایگاه سی ان جی
واگذاری اجاره جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/18 اعلام نشده
09:11 ق.ظ
فروش  سواری وانت پیکان
فروش سواری وانت پیکان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/18 اعلام نشده