1400/10/27
18:14 ب.ظ
فروش قطعه زمین به متراژ 5000 م م با کاربرد گردشگری
1400/10/27 اعلام نشده
14:45 ب.ظ
14:45 ب.ظ
13:13 ب.ظ
واگذاری املاک و مستغلات در 6 ردیف کاربری مسکونی - صنعتی
1400/10/27 اعلام نشده
13:13 ب.ظ
واگذاری تعدادی واحد تجاری واقع در محدوده رینگ اول مسجد
1400/10/27 اعلام نشده
13:13 ب.ظ
واگذاری تعداد واحدهای مسکونی 48  واحدی
واگذاری تعداد واحدهای مسکونی 48 واحدی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
13:13 ب.ظ
فروش ملک به مساحت 131/5 متر مربع
فروش ملک به مساحت 131/5 متر مربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
13:13 ب.ظ
فروش ملک پلاک ثبت
فروش ملک پلاک ثبت... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
13:12 ب.ظ
فروش یک باب ملک پلاک ثبتی
فروش یک باب ملک پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
13:12 ب.ظ
فروش ملک به مساحت 1936 متر مربع
فروش ملک به مساحت 1936 متر مربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
13:12 ب.ظ
واگذاری املاک ومستغلات در 6 ردیف کاربری مسکونی - صنعتی
1400/10/27 اعلام نشده
13:12 ب.ظ
واگذاری املاک ومستغلات در 6 ردیف کاربری مسکونی - صنعتی
1400/10/27 اعلام نشده
13:00 ب.ظ
فروش خودرو سواری  405  مدل 92
فروش خودرو سواری 405 مدل 92... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/27 اعلام نشده
08:59 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین با کاربری صنعتی
فروش یک قطعه زمین با کاربری صنعتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
08:59 ق.ظ
فروش یک دستگاه خودرو پراید مدل 90
فروش یک دستگاه خودرو پراید مدل 90... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/27 اعلام نشده
08:59 ق.ظ
فروش تعدادی از املاک در سه ردیف کاربری زمین
فروش تعدادی از املاک در سه ردیف کاربری زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
1400/10/26
11:49 ق.ظ
فروش املاک در 6 ردیف با کاربری مسکونی - تجاری
فروش املاک در 6 ردیف با کاربری مسکونی - تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
11:49 ق.ظ
فروش املاک در 6 ردیف با کاربری مسکونی - تجاری
فروش املاک در 6 ردیف با کاربری مسکونی - تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
11:48 ق.ظ
فروش ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 738 فرعی 2545
فروش ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 738 فرعی 2545... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
11:48 ق.ظ
فروش املاک مازاد در 4 ردیف با کاربری تجاری
فروش املاک مازاد در 4 ردیف با کاربری تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
11:48 ق.ظ
فروش اقلام لوازم خانگی شامل سینگ و یخچال دو و مانیتور وکمد ویترینی و کیس کامپیوتر
1400/10/26 اعلام نشده
11:47 ق.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان کاربری مسکونی - تجاری
1400/10/26 اعلام نشده
11:46 ق.ظ
فروش یک باب ملک پلاک ثبتی
فروش یک باب ملک پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
10:54 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین کاربری صنعتی به مساحت 9720 م م
1400/10/26 اعلام نشده
10:53 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین کاربری صنعتی به مساحت 9720 م م
1400/10/26 اعلام نشده
08:47 ق.ظ
فروش املاک مازاد
فروش املاک مازاد... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
08:45 ق.ظ
فروش دستگاه های چاپ دو ورقی
فروش دستگاه های چاپ دو ورقی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1400/10/26 اعلام نشده
1400/10/25
18:16 ب.ظ
فروش لوازم مستعمل خودروی سواری
فروش لوازم مستعمل خودروی سواری... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/25 اعلام نشده
14:08 ب.ظ
فروش سه دستگاه سیلوی سیمان
1400/10/25 اعلام نشده
14:08 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک به شماره
فروش ششدانگ یک باب ملک به شماره... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
14:08 ب.ظ
فروش یک باب ملک پلاک ثبتی
فروش یک باب ملک پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
14:08 ب.ظ
فروش ملک به پلاک ثبتی 133 فرعی 11015 به  مسکونی
فروش ملک به پلاک ثبتی 133 فرعی 11015 به مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
14:08 ب.ظ
فروش خودرو سواری پراید مدل 89
فروش خودرو سواری پراید مدل 89... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/25 اعلام نشده
14:08 ب.ظ
فروش یک باب ملک پلاک ثبتی
فروش یک باب ملک پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
12:07 ب.ظ
واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه ورزشی استخر سالن چند منظوره
1400/10/25 اعلام نشده
12:03 ب.ظ
فروش املاک کاربری تحاری و مسکونی و محل سابق بانک
1400/10/25 اعلام نشده
09:15 ق.ظ
فروش ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 12 فرعی یک به
فروش ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 12 فرعی یک به... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
1400/10/23
14:11 ب.ظ
واگذاری املاک با کاربری های تجاری - مغازه در استان های مختلف
1400/10/23 اعلام نشده
10:27 ق.ظ
بهره برداری از مجمئعه ورزشی استخر و سالن چند منظوره
1400/10/23 اعلام نشده
1400/10/22
15:32 ب.ظ
فروش سه قطعه زمین
فروش سه قطعه زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/22 اعلام نشده
14:14 ب.ظ
فروش خودرو پژو 405 مدل 92
فروش خودرو پژو 405 مدل 92... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/22 اعلام نشده
14:13 ب.ظ
فروش زمین
فروش زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/22 اعلام نشده
14:12 ب.ظ
فروش سه قطعه زمین شهرستان
فروش سه قطعه زمین شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/22 اعلام نشده
14:12 ب.ظ
فروش یک باب مغازه به نشانی
فروش یک باب مغازه به نشانی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/22 اعلام نشده
09:44 ق.ظ
فروش تعدادی محدود زمین واقع در شهرک صنوف
فروش تعدادی محدود زمین واقع در شهرک صنوف... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/22 اعلام نشده
09:42 ق.ظ
اجاره استخر سرپوشیده
اجاره استخر سرپوشیده... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/22 اعلام نشده
1400/10/21
15:55 ب.ظ
اجاره استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی
اجاره استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/21 اعلام نشده
15:55 ب.ظ
فروش 4 قطعه زمین با کاربری اهن فروشی
فروش 4 قطعه زمین با کاربری اهن فروشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/21 اعلام نشده
1400/10/20
18:00 ب.ظ
فروش ضایعات میگرد
1400/10/20 اعلام نشده