1400/10/27
14:41 ب.ظ
14:41 ب.ظ
13:03 ب.ظ
فروش دو قطعه تفکیکی واقع در
فروش دو قطعه تفکیکی واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
13:02 ب.ظ
فروش یک دستگاه خودرو سمند مدل 87
فروش یک دستگاه خودرو سمند مدل 87... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/27 اعلام نشده
08:16 ق.ظ
فروش یک باب خانه به مساحت 225 مترمربع
فروش یک باب خانه به مساحت 225 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
08:15 ق.ظ
فروش املاک
فروش املاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
08:15 ق.ظ
فروش یک قطعه باغی با 70 اصله نهال
فروش یک قطعه باغی با 70 اصله نهال... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
08:15 ق.ظ
فروش خودرو سمندمدل 83
فروش خودرو سمندمدل 83... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/27 اعلام نشده
1400/10/26
18:58 ب.ظ
مزایده املاک
مزایده املاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
11:24 ق.ظ
فروش ششدانگ قطعه شماره  38 تفکیکی 9 فرهی 3304 واقع
1400/10/26 اعلام نشده
11:23 ق.ظ
فروش یک دستگاه اتومبیل سواری دنا مدل 94
فروش یک دستگاه اتومبیل سواری دنا مدل 94... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/26 اعلام نشده
11:23 ق.ظ
اجاره کارخانه اسفالت ذنبلان
اجاره کارخانه اسفالت ذنبلان... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1400/10/26 اعلام نشده
11:16 ق.ظ
فروش یک دستگاه اتومبیل هایما مدل94
فروش یک دستگاه اتومبیل هایما مدل94... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/26 اعلام نشده
11:16 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه به شماره یک فرشی از
فروش ششدانگ یک باب خانه به شماره یک فرشی از... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
08:24 ق.ظ
فروش دو باب مغازه شهرداری
فروش دو باب مغازه شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
08:23 ق.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان
فروش ششدانگ عرصه و اعیان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
08:23 ق.ظ
فروش املاک و مستغلات
فروش املاک و مستغلات... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
08:23 ق.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 17000 مترمربع واقع
1400/10/26 اعلام نشده
08:23 ق.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی
فروش ملک پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
08:23 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین به مساحت 110/6 مترمربع
فروش یک قطعه زمین به مساحت 110/6 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
1400/10/25
13:14 ب.ظ
فروش زمین شهرداری
فروش زمین شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
13:14 ب.ظ
فروش ملک به پلاک ثبتی  شماره 208 فرعی 11 به مساحت 294/50 م م
1400/10/25 اعلام نشده
13:14 ب.ظ
فروش دو قطعه زمین کشاورزی
فروش دو قطعه زمین کشاورزی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
13:14 ب.ظ
واگذاری اجاره مسکونی شهرداری  واقع در مجتمع
واگذاری اجاره مسکونی شهرداری واقع در مجتمع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
13:14 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک پلاک ثبتی
فروش ششدانگ ملک پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
13:08 ب.ظ
فروش ساختمان فروشندگی مواد نفتی پلاک
فروش ساختمان فروشندگی مواد نفتی پلاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
08:16 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک پلاک ثبتی
فروش ششدانگ یک باب ملک پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
08:16 ق.ظ
فروش اموال شامل : مصالح - میز کار اهنی - فایل بایگانی و غیره
1400/10/25 اعلام نشده
08:15 ق.ظ
فروش یک باب ملک پلاک ثبتی
فروش یک باب ملک پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
08:15 ق.ظ
تخیب ساختمان کانون
تخیب ساختمان کانون... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
1400/10/23
18:00 ب.ظ
تخریب ساختمان کانون 13 ابان
تخریب ساختمان کانون 13 ابان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/23 اعلام نشده
17:59 ب.ظ
اجاره یک قطعه زمین کشت محصولات زراعی
اجاره یک قطعه زمین کشت محصولات زراعی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/23 اعلام نشده
17:59 ب.ظ
فروش املاک ومستغلات
فروش املاک ومستغلات... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/23 اعلام نشده
14:12 ب.ظ
واگذاری املاک با کاربری های تجاری - مغازه در استان های مختلف
1400/10/23 اعلام نشده
08:28 ق.ظ
فروش ملکی واقع در ...
فروش ملکی واقع در ...... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/23 اعلام نشده
08:28 ق.ظ
فروش 4 قطعه زمین زراعی دیم و ابی
فروش 4 قطعه زمین زراعی دیم و ابی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/23 اعلام نشده
08:28 ق.ظ
واگذاری 13 باب مغازه واقع در ...
واگذاری 13 باب مغازه واقع در ...... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/23 اعلام نشده
08:28 ق.ظ
اجاره مغازه های پاساژ...
اجاره مغازه های پاساژ...... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/23 اعلام نشده
08:28 ق.ظ
فروش 4 ردیف ملک مسکونی واقع در...
فروش 4 ردیف ملک مسکونی واقع در...... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/23 اعلام نشده
1400/10/22
18:49 ب.ظ
فروش املاک
فروش املاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/22 اعلام نشده
18:48 ب.ظ
فروش مصالح سنگی
فروش مصالح سنگی... ساختمان و تاسیسات
1400/10/22 اعلام نشده
13:31 ب.ظ
اجاره مغازه
اجاره مغازه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/22 اعلام نشده
13:30 ب.ظ
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 272.29 مترمربع
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 272.29 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/22 اعلام نشده
13:30 ب.ظ
فروش زمین با کاربری مسکونی
فروش زمین با کاربری مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/22 اعلام نشده
13:29 ب.ظ
فروش ملک واقعدر میاندواب
فروش ملک واقعدر میاندواب... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/22 اعلام نشده
13:29 ب.ظ
فروش خانه به پلاک ثبتی 5842/282 بخش 16 تکاب مراغه
فروش خانه به پلاک ثبتی 5842/282 بخش 16 تکاب مراغه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/22 اعلام نشده
08:40 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی
فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/22 اعلام نشده
08:40 ق.ظ
فروش ملک مسکونی به نشانی
فروش ملک مسکونی به نشانی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/22 اعلام نشده
08:40 ق.ظ
فروش سواری روا
فروش سواری روا... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/22 اعلام نشده