1400/10/27
14:35 ب.ظ
1400/10/26
08:47 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک مسکونی
فروش ششدانگ یک باب ملک مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
08:47 ق.ظ
اجاره یک باب مغازه با کابری مغازه در مجموعه گردشگری
1400/10/26 اعلام نشده
1400/10/25
18:18 ب.ظ
فروش یک خودرو سواری ار دی مدل 84
فروش یک خودرو سواری ار دی مدل 84... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/25 اعلام نشده
18:16 ب.ظ
فروش اموال مزایده ای
فروش اموال مزایده ای... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1400/10/25 اعلام نشده
14:08 ب.ظ
واگذاری جایگاه سی ان جی
واگذاری جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
09:16 ق.ظ
فروش یک باب ملک به شماره
فروش یک باب ملک به شماره... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
09:16 ق.ظ
فروش  یک باب ساختمان مسکونی به مساحت
فروش یک باب ساختمان مسکونی به مساحت... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
09:16 ق.ظ
فروش قطعات زراعی
فروش قطعات زراعی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
1400/10/23
10:26 ق.ظ
فروش سرقفلی دو واحد تجاری
فروش سرقفلی دو واحد تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/23 اعلام نشده
09:18 ق.ظ
فروش قطعه زمین به مساحت 9752 متر مربع
فروش قطعه زمین به مساحت 9752 متر مربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/23 اعلام نشده
09:17 ق.ظ
فروش یک باب ساختمان مسکونی - تجاری به مساحت...
فروش یک باب ساختمان مسکونی - تجاری به مساحت...... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/23 اعلام نشده
09:17 ق.ظ
فروش 9 قطعه زمین کشاورزی- فروش ملک مسکونی بعرصه 578 مترمربع
1400/10/23 اعلام نشده
09:17 ق.ظ
فروش 9 قطعه زمین کشاورزی- فروش ملک مسکونی بعرصه 578 مترمربع
1400/10/23 اعلام نشده
09:17 ق.ظ
فروش ملک به مساحت 615/18 متر مربع
فروش ملک به مساحت 615/18 متر مربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/23 اعلام نشده
1400/10/22
11:51 ق.ظ
فروش ششدانگ پلاک ثبتی 1086/2712 بخش 3
فروش ششدانگ پلاک ثبتی 1086/2712 بخش 3... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/22 اعلام نشده
11:50 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین با کاربری ورزشی
فروش یک قطعه زمین با کاربری ورزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/22 اعلام نشده
1400/10/21
18:50 ب.ظ
فروش زمین واقع در
فروش زمین واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/21 اعلام نشده
18:17 ب.ظ
احداث سازه بتنی ساختمان تجاری
احداث سازه بتنی ساختمان تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/21 اعلام نشده
15:55 ب.ظ
فروش دو واحد تجاری
فروش دو واحد تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/21 اعلام نشده
15:24 ب.ظ
واگذاری اجاره طبقه زریزمین پاساژ شهرداری
واگذاری اجاره طبقه زریزمین پاساژ شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/21 اعلام نشده
11:01 ق.ظ
فروش یک باب ساختمان مسکونی  به مساحت 57 متر مربع
1400/10/21 اعلام نشده
11:00 ق.ظ
فروش ساختمان دو طبقه به مساحت 200 مترمربع
فروش ساختمان دو طبقه به مساحت 200 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/21 اعلام نشده
11:00 ق.ظ
فروش یک باب خانه به مساحت 195/98 مترمربع
فروش یک باب خانه به مساحت 195/98 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/21 اعلام نشده
11:00 ق.ظ
فروش زمین در میدان دارایی
فروش زمین در میدان دارایی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/21 اعلام نشده
11:00 ق.ظ
فروش 4 باب مغازه
فروش 4 باب مغازه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/21 اعلام نشده
1400/10/20
18:05 ب.ظ
فروش کنتور - رگلاتور و اقلام اسقاطی
1400/10/20 اعلام نشده
18:03 ب.ظ
فروش دو قطعه زمین مسکونی
فروش دو قطعه زمین مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/20 اعلام نشده
18:02 ب.ظ
فروش زمین
فروش زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/20 اعلام نشده
18:02 ب.ظ
5 قطعه زمین تجاری
5 قطعه زمین تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/20 اعلام نشده
18:01 ب.ظ
اموال غیر منقول
1400/10/20 اعلام نشده
18:01 ب.ظ
اموال غیر منقول
اموال غیر منقول... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1400/10/20 اعلام نشده
14:09 ب.ظ
فروش تعدادی املاک با کاربری مسکونی - کشاورزی - تجاری
1400/10/20 اعلام نشده
13:49 ب.ظ
فروش کنتور رگلاتور و اقلام اسقاطی
فروش کنتور رگلاتور و اقلام اسقاطی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1400/10/20 اعلام نشده
12:48 ب.ظ
اجاره زیرزمین پاساژ
اجاره زیرزمین پاساژ... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/20 اعلام نشده
10:49 ق.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی به
فروش یک باب منزل مسکونی به... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/20 اعلام نشده
10:49 ق.ظ
فروش پژو پارس
فروش پژو پارس... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/20 اعلام نشده
10:49 ق.ظ
یک ملک تجاری مسکونی واقع در خ
یک ملک تجاری مسکونی واقع در خ... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/20 اعلام نشده
10:49 ق.ظ
فروش پلاک ثبتی 200/2492 الی 2499 بخش 2
فروش پلاک ثبتی 200/2492 الی 2499 بخش 2... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/20 اعلام نشده
10:48 ق.ظ
5 واحد مسکونی از خانه های ارزان قیمت تحت مالکیت دولت واقع در
1400/10/20 اعلام نشده
1400/10/19
18:16 ب.ظ
پنج واحد مسکونی از خانه های ارزان
پنج واحد مسکونی از خانه های ارزان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/19 اعلام نشده
18:15 ب.ظ
قطعه زمین تجاری در شهرستان
قطعه زمین تجاری در شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/19 اعلام نشده
10:53 ق.ظ
فروش املاک و مستغلات در 5 ردیف
فروش املاک و مستغلات در 5 ردیف... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/19 اعلام نشده
08:53 ق.ظ
فروش یک باب ملک پلاک ثبتی
فروش یک باب ملک پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/19 اعلام نشده
08:52 ق.ظ
اجاره مراکز و مکانهای مازاد
اجاره مراکز و مکانهای مازاد... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/19 اعلام نشده
08:52 ق.ظ
فروش سه هکتار اراضی زمین  استان
فروش سه هکتار اراضی زمین استان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/19 اعلام نشده
08:51 ق.ظ
فروش یک قطعه باغ واقع
فروش یک قطعه باغ واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/19 اعلام نشده
08:51 ق.ظ
فروش یک باب مغازه تجاری اقع در میدان امام
فروش یک باب مغازه تجاری اقع در میدان امام... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/19 اعلام نشده
1400/10/18
18:04 ب.ظ
واگذاری محل تزریقات و پانسمان سرپایی بیمارستان
1400/10/18 اعلام نشده