1400/10/27
18:48 ب.ظ
فروش تعدادی درب و پنجره
1400/10/27 اعلام نشده
18:11 ب.ظ
کلزا ضایعاتی
1400/10/27 اعلام نشده
14:34 ب.ظ
14:34 ب.ظ
13:14 ب.ظ
فروش اسقاطی املاک زمین و ساختمان و مغازه
فروش اسقاطی املاک زمین و ساختمان و مغازه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
13:14 ب.ظ
فروش اسقاطی املاک زمین و ساختمان و مغازه
فروش اسقاطی املاک زمین و ساختمان و مغازه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
13:14 ب.ظ
فروش اسقاطی املاک زمین و ساختمان و مغازه
فروش اسقاطی املاک زمین و ساختمان و مغازه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
13:14 ب.ظ
فروش یک باب دکان  به مساحت
فروش یک باب دکان به مساحت... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
13:04 ب.ظ
فروش تعدادی از املاک در 32 ردیف در استان های مختلف
1400/10/27 اعلام نشده
11:32 ق.ظ
فروش یک دستگاه تریلی کفی و یک
فروش یک دستگاه تریلی کفی و یک... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1400/10/27 اعلام نشده
11:32 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین به مساحت
فروش یک قطعه زمین به مساحت... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
11:26 ق.ظ
فروش یک قطعه باغ چای و مرکبات
فروش یک قطعه باغ چای و مرکبات... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
11:22 ق.ظ
فروش املاک و مستغلات  با کاربری مسکونی سه ردیف
1400/10/27 اعلام نشده
11:21 ق.ظ
فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت 70 مترمربع
فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت 70 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
09:16 ق.ظ
فروش یک دستگاه وسیله نقلیه سنگین
فروش یک دستگاه وسیله نقلیه سنگین... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/27 اعلام نشده
09:14 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین
فروش ششدانگ یک قطعه زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
09:14 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین
فروش ششدانگ یک قطعه زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
09:14 ق.ظ
فروش خودرو وانت زامیاد مدل 93
فروش خودرو وانت زامیاد مدل 93... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/27 اعلام نشده
09:13 ق.ظ
فروش یک  دستگاه خودرو سواری پراید مدل 96
فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 96... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/27 اعلام نشده
09:12 ق.ظ
فروش ششدانگ خانه و محوطه مسکونی
فروش ششدانگ خانه و محوطه مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
09:06 ق.ظ
فروش یک دستگاه خودرو اسقاطی اتوبوس شهری دولتی بنز
فروش یک دستگاه خودرو اسقاطی اتوبوس شهری دولتی بنز... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/27 اعلام نشده
1400/10/26
18:54 ب.ظ
چوب الات بازداشتی
1400/10/26 اعلام نشده
18:53 ب.ظ
فروش چوب الات بازداشتی
1400/10/26 اعلام نشده
11:53 ق.ظ
فروش یک دستگاه وسیله نقلیه سنگین
فروش یک دستگاه وسیله نقلیه سنگین... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/26 اعلام نشده
10:51 ق.ظ
دو دستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 89
دو دستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 89... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/26 اعلام نشده
10:51 ق.ظ
فروش اموال شامل : یک دستگاه جاز کامل - 4 عدد گیتار  واقع در
فروش اموال شامل : یک دستگاه جاز کامل - 4 عدد گیتار واقع در... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1400/10/26 اعلام نشده
10:51 ق.ظ
فروش ششدانگ خانه و محوطه مسکونی کاربری مسکونی
1400/10/26 اعلام نشده
10:49 ق.ظ
فروش ششدانگ یک ابخانه به شماره  57766  فرهی 12
فروش ششدانگ یک ابخانه به شماره 57766 فرهی 12... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
09:02 ق.ظ
فروش ششدانگ خانه به مساحت 144 م م واقع
فروش ششدانگ خانه به مساحت 144 م م واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
08:58 ق.ظ
فروش خودرو سواری پراید دو گانه سوز
فروش خودرو سواری پراید دو گانه سوز... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/26 اعلام نشده
08:58 ق.ظ
فروش یک باب ملک پلاک ثبتی
فروش یک باب ملک پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
08:58 ق.ظ
فروش ششدانگ ملک  سرقفلی یکباب دکان
فروش ششدانگ ملک سرقفلی یکباب دکان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
08:57 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 50000متر مربع
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 50000متر مربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
08:57 ق.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان  یک باب خانه به
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه به... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
08:57 ق.ظ
فروش یک دستگاه ساختمان مسکونی ویلایی به شمراه
1400/10/26 اعلام نشده
08:57 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین
فروش ششدانگ یک قطعه زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
1400/10/25
21:00 ب.ظ
فروش درخت
فروش درخت... کشاورزی ، دامپروری
1400/10/25 اعلام نشده
18:19 ب.ظ
فروش یک باب ساختمان مسکونی واقع در...
فروش یک باب ساختمان مسکونی واقع در...... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
18:18 ب.ظ
فروش 6 دانگ زمین بمساحت 3086 مترمربع دارای اعیانات احداثی با کاربری مسکونی
1400/10/25 اعلام نشده
18:18 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین
فروش یک قطعه زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
17:58 ب.ظ
فروش تعدادی از املاک با کاربری های مسکونی - تجاری - زمین در استان های مختلف
1400/10/25 اعلام نشده
14:10 ب.ظ
فروش یک باب ملک به شماره
فروش یک باب ملک به شماره... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
14:10 ب.ظ
فروش تعدادی از املاک با کاربری های مختلف
فروش تعدادی از املاک با کاربری های مختلف... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
11:38 ق.ظ
فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 90
فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 90... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/25 اعلام نشده
11:38 ق.ظ
فروش قطعه زمین شالیزاری به مساحت
فروش قطعه زمین شالیزاری به مساحت... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
11:38 ق.ظ
فروش قطعه زمین شالیزاز به مساحت تقریبی 1
فروش قطعه زمین شالیزاز به مساحت تقریبی 1... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
11:38 ق.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان به شماره پلاک ثبتی
فروش ششدانگ عرصه و اعیان به شماره پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
11:38 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 30 مترمربع
فروش ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 30 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
09:37 ق.ظ
فروش اپارتمان مسکونی به شماره  4615  به مساحت 72/05 م م
1400/10/25 اعلام نشده