1400/10/27
18:09 ب.ظ
فروش لوازم مستعمل اداری و تاسیساتی شامل اهن الات الومینیوم و چدن
1400/10/27 اعلام نشده
18:09 ب.ظ
14:38 ب.ظ
14:38 ب.ظ
13:15 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب عمارت پلاک
فروش ششدانگ یک باب عمارت پلاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
11:29 ق.ظ
فروش قطعات مربوط به دستگاه کپی
فروش قطعات مربوط به دستگاه کپی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1400/10/27 اعلام نشده
09:18 ق.ظ
اجراه ساختمان کوچه شهدای صالحی
اجراه ساختمان کوچه شهدای صالحی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
09:18 ق.ظ
فروش 4 دستگاه ماشین الات
فروش 4 دستگاه ماشین الات... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/27 اعلام نشده
09:17 ق.ظ
فروش ملک به عرصه 140 مترمربع
فروش ملک به عرصه 140 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
1400/10/26
18:52 ب.ظ
فروش 4 دستگاه ماشین الات
فروش 4 دستگاه ماشین الات... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/26 اعلام نشده
18:52 ب.ظ
اجاره ساختمان
اجاره ساختمان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
15:56 ب.ظ
فروش 4 دستگاه ماشین الات
فروش 4 دستگاه ماشین الات... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1400/10/26 اعلام نشده
15:56 ب.ظ
فروش 4 دستگاه ماشین الات
فروش 4 دستگاه ماشین الات... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/26 اعلام نشده
15:56 ب.ظ
فروش 4 دستگاه ماشین الات
فروش 4 دستگاه ماشین الات... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/26 اعلام نشده
15:56 ب.ظ
فروش 4 دستگاه ماشین الات
فروش 4 دستگاه ماشین الات... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/26 اعلام نشده
11:59 ق.ظ
فروش ماشین الات کامیون و بکهو لودر و پژو 405
فروش ماشین الات کامیون و بکهو لودر و پژو 405... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1400/10/26 اعلام نشده
11:59 ق.ظ
اجاره جایگاه سی ان جی
اجاره جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
10:36 ق.ظ
فروش ملک مسکونی و تجاری
فروش ملک مسکونی و تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
10:36 ق.ظ
فروش ملک مسکونی و تجاری
فروش ملک مسکونی و تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
09:05 ق.ظ
فروش ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 1380 فرعی 63  واقع
فروش ششدانگ ملک به پلاک ثبتی 1380 فرعی 63 واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
09:05 ق.ظ
واگذاری مجموعه خدماتی رفتهی
واگذاری مجموعه خدماتی رفتهی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
09:05 ق.ظ
واگذاری اجاره یک باب ساختمان مسکونی - سوله
واگذاری اجاره یک باب ساختمان مسکونی - سوله... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
09:05 ق.ظ
واگذاری اجاره یک باب ساختمان مسکونی - سوله
واگذاری اجاره یک باب ساختمان مسکونی - سوله... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1400/10/26 اعلام نشده
08:43 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب عمارت
فروش ششدانگ یک باب عمارت... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
1400/10/25
18:21 ب.ظ
واگذاری مجموعه خدماتی رفاهی
واگذاری مجموعه خدماتی رفاهی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
14:13 ب.ظ
ساختمان خوابگاه
ساختمان خوابگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
14:13 ب.ظ
واگذاری سالن ورزشی
واگذاری سالن ورزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
14:13 ب.ظ
واگذاری ساختمان خوابگاه
واگذاری ساختمان خوابگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
14:13 ب.ظ
فروش سه دستگاه سیلوی سیمان
1400/10/25 اعلام نشده
14:12 ب.ظ
واگذاری سالن ورزشی
واگذاری سالن ورزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
14:12 ب.ظ
فروش  یک قطعه زمین تجاری - مسکونی
فروش یک قطعه زمین تجاری - مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
14:12 ب.ظ
واگذاری تعدادی  سوله و ساختمان در سه ردیف
واگذاری تعدادی سوله و ساختمان در سه ردیف... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
11:10 ق.ظ
فروش  بشکه فلزی - بشکه های پلاستیکی - نایلون ضایعاتی
1400/10/25 اعلام نشده
11:10 ق.ظ
فروش  بشکه فلزی - بشکه های پلاستیکی - نایلون ضایعاتی
1400/10/25 اعلام نشده
11:07 ق.ظ
فروش سه  دستگاه سیلوی سیمان با ظرفیت های حدودذ 90-100-60 تن
1400/10/25 اعلام نشده
11:07 ق.ظ
واگذاری ساختمان خوابگاه
واگذاری ساختمان خوابگاه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
11:07 ق.ظ
واگذاری سالن ورزشی
واگذاری سالن ورزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
09:39 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک پلاک ثبتی
فروش ششدانگ یک باب ملک پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
09:39 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک پلاک ثبتی
فروش ششدانگ یک باب ملک پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
09:39 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک پلاک
فروش ششدانگ یک باب ملک پلاک... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1400/10/25 اعلام نشده
1400/10/23
17:55 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین
فروش یک قطعه زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/23 اعلام نشده
14:11 ب.ظ
واگذاری املاک با کاربری های تجاری - مغازه در استان های مختلف
1400/10/23 اعلام نشده
14:07 ب.ظ
فروش املاک با کاربری تجاری - مسکونی - زمین در استان های مختلف
1400/10/23 اعلام نشده
14:07 ب.ظ
فروش املاک با کاربری تجاری - مسکونی - زمین در استان های مختلف
1400/10/23 اعلام نشده
10:26 ق.ظ
بهرداری برداری از غرفه های سطح شهر
بهرداری برداری از غرفه های سطح شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/23 اعلام نشده
10:12 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین با کاربری کشاورزی
فروش یک قطعه زمین با کاربری کشاورزی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/23 اعلام نشده
10:11 ق.ظ
فروش ملک به مساحت 184 مترمربع پلاک ثبتی 4199/160/4289
1400/10/23 اعلام نشده
10:10 ق.ظ
بهره برداری از غرفه های سطح شهر
بهره برداری از غرفه های سطح شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/23 اعلام نشده
10:10 ق.ظ
واگذاری ساختمان قدیمی خانه بهداشت بازرجان
واگذاری ساختمان قدیمی خانه بهداشت بازرجان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/23 اعلام نشده
10:10 ق.ظ
فروش ملک به مساحت 62/56 پلاک ثبتی 3/731
فروش ملک به مساحت 62/56 پلاک ثبتی 3/731... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/23 اعلام نشده