1400/10/27
14:45 ب.ظ
14:45 ب.ظ
14:43 ب.ظ
14:43 ب.ظ
14:37 ب.ظ
14:37 ب.ظ
11:29 ق.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی
فروش ملک پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
11:29 ق.ظ
واگذاری اجاره اماکن تجاری و ورزشی
واگذاری اجاره اماکن تجاری و ورزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
11:29 ق.ظ
واگذاری اجاره اماکن تجاری و ورزشی
واگذاری اجاره اماکن تجاری و ورزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
11:13 ق.ظ
فروش یک قطعه تعمیرگاه پلاک
فروش یک قطعه تعمیرگاه پلاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
11:13 ق.ظ
فروش 4 قطعه زمین کابری تجاری - مسکونی - خدماتی  واقع در
1400/10/27 اعلام نشده
09:19 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه تعمیرگاه پلاک
فروش ششدانگ یک قطعه تعمیرگاه پلاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
09:18 ق.ظ
فروش منزل مسکونی به مساحت 242/58 متر مربع
فروش منزل مسکونی به مساحت 242/58 متر مربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
09:18 ق.ظ
فروش اقلام شامل : اسکلت نمایشگاه فلزی - صندلی - کامپیوتر
فروش اقلام شامل : اسکلت نمایشگاه فلزی - صندلی - کامپیوتر... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1400/10/27 اعلام نشده
1400/10/26
10:36 ق.ظ
فروش املاک زمین  در چند ردیف شامل
فروش املاک زمین در چند ردیف شامل... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
10:29 ق.ظ
اجاره اماکن تجاری و ورزشی
اجاره اماکن تجاری و ورزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
10:29 ق.ظ
اجاره اماکن تجاری و ورزشی
اجاره اماکن تجاری و ورزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
10:29 ق.ظ
فروش خودرو سواری 405 مدل 92
فروش خودرو سواری 405 مدل 92... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/26 اعلام نشده
10:28 ق.ظ
فروش تعداد سه فروند شناور
فروش تعداد سه فروند شناور... صنعت هوایی و دریایی
1400/10/26 اعلام نشده
09:06 ق.ظ
فروش زمینی به مساحت 360 م م واقع
فروش زمینی به مساحت 360 م م واقع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
09:05 ق.ظ
فروش ششددانگ یک باب خانه پلاک ثبتی
فروش ششددانگ یک باب خانه پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
09:05 ق.ظ
فروش  املاک و مستغلات شماره دو
فروش املاک و مستغلات شماره دو... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
1400/10/25
18:21 ب.ظ
فروش املاک و مستغلات
فروش املاک و مستغلات... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
17:59 ب.ظ
فروش تعدادی از املاک با کاربری های مسکونی - تجاری - زمین در استان های مختلف
1400/10/25 اعلام نشده
14:15 ب.ظ
فروش تعداد  1500000 سهم بانام از
فروش تعداد 1500000 سهم بانام از... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1400/10/25 اعلام نشده
14:13 ب.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه پلاک ثبتی
فروش ششدانگ یک باب خانه پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
14:13 ب.ظ
فروش تعداد 1/500/000 سهم با تام از سهام شرکت دوستداران
فروش تعداد 1/500/000 سهم با تام از سهام شرکت دوستداران... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1400/10/25 اعلام نشده
11:06 ق.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی
فروش ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
09:36 ق.ظ
اجاره دو قطعه زمین در پارک ساحلی
اجاره دو قطعه زمین در پارک ساحلی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
09:36 ق.ظ
فروش خودرو وانت تویوتا دو کابین
فروش خودرو وانت تویوتا دو کابین... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/25 اعلام نشده
1400/10/23
17:55 ب.ظ
فروش ضایعات الومینیومی سقف کاذب
1400/10/23 اعلام نشده
14:08 ب.ظ
واگذاری املاک با کاربری های تجاری - مغازه در استان های مختلف
1400/10/23 اعلام نشده
10:26 ق.ظ
اجاره دو قطعه زمین در پارک ساحلی کندال
اجاره دو قطعه زمین در پارک ساحلی کندال... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/23 اعلام نشده
10:23 ق.ظ
فروش زمین زراعی رودان بخش رودخانه منطقه کله تپه روستای فاریاب پلاک ثبتی 580/18
1400/10/23 اعلام نشده
10:22 ق.ظ
فروش اپارتمان به پلاک ثبتی 963/5472 بخش 1 بندر عباس
1400/10/23 اعلام نشده
10:13 ق.ظ
فروش ششدانگ اپارتمان مسکونی
فروش ششدانگ اپارتمان مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/23 اعلام نشده
10:11 ق.ظ
فروش خودرو ام وی ام مدل 1396
فروش خودرو ام وی ام مدل 1396... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/23 اعلام نشده
10:11 ق.ظ
تعداد 6 رقبه اموال غیر منقول املاک تملیکی و 3 رقبه از اموال منقول جرثقیل تملیکی
1400/10/23 اعلام نشده
1400/10/22
14:10 ب.ظ
فروش خودرو سواری ام وی ام مدل 96
فروش خودرو سواری ام وی ام مدل 96... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/22 اعلام نشده
14:09 ب.ظ
واگذاری  تجهیز و بهره برداری از جایگاه گاز سی ان جی
1400/10/22 اعلام نشده
14:09 ب.ظ
فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 206 مدل 89
فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 206 مدل 89... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/22 اعلام نشده
14:08 ب.ظ
11:14 ق.ظ
فروش تعداد 6 رقبه از اموال غیر منقول  و 3 رقبه از اموال منقول جرثقیل تملیکی
1400/10/22 اعلام نشده
11:13 ق.ظ
فروش ملک با کاربری به پلاک ثبتی 1
فروش ملک با کاربری به پلاک ثبتی 1... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/22 اعلام نشده
11:12 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه تعمیرگاه به
فروش ششدانگ یک قطعه تعمیرگاه به... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/22 اعلام نشده
11:03 ق.ظ
فروش اپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی
فروش اپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/22 اعلام نشده
10:45 ق.ظ
فروش ساختمان به
فروش ساختمان به... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/22 اعلام نشده
10:45 ق.ظ
فروش سه دانگ اپارتمان مسکونی به ادرس
فروش سه دانگ اپارتمان مسکونی به ادرس... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/22 اعلام نشده