1400/10/27
18:08 ب.ظ
فروش 200 عدد باطری
فروش 200 عدد باطری... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1400/10/27 اعلام نشده
12:58 ب.ظ
فروش تعدادی از املاک در 32 ردیف در استان های مختلف
1400/10/27 اعلام نشده
09:20 ق.ظ
فروش یک باب ملک تجاری
فروش یک باب ملک تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
09:20 ق.ظ
فروش ملک  پلاک ثبتی
فروش ملک پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
09:20 ق.ظ
فروش یک باب ملک پلاک ثبتی
فروش یک باب ملک پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
09:20 ق.ظ
اجاره سالن ورزشی
اجاره سالن ورزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
09:20 ق.ظ
فروش ملک به مساحت عرصه
فروش ملک به مساحت عرصه... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1400/10/27 اعلام نشده
09:19 ق.ظ
فروش ملک
فروش ملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
1400/10/26
18:51 ب.ظ
فروش یک باب ملک تجاری واقع در
فروش یک باب ملک تجاری واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
12:00 ب.ظ
فروش تعدادی از املاک
فروش تعدادی از املاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
09:26 ق.ظ
دو قطعه با کاربری ورزشی و درمانی ویک قطعه  تجاری
1400/10/26 اعلام نشده
09:26 ق.ظ
دو قطعه با کاربری ورزشی و درمانی ویک قطعه  تجاری
1400/10/26 اعلام نشده
09:26 ق.ظ
فروش ششدانگ ملک به پلاک 14636 به مساحت 286 م م
فروش ششدانگ ملک به پلاک 14636 به مساحت 286 م م... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
09:26 ق.ظ
فروش ملک پلاک ثبتی
فروش ملک پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
09:26 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 250 م
فروش ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 250 م... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
1400/10/25
18:21 ب.ظ
فروش ساختمان مسکونی
فروش ساختمان مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
18:21 ب.ظ
فروش زمین مسکونی بمساحت 249 مترمربع
فروش زمین مسکونی بمساحت 249 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
18:20 ب.ظ
فروش یک ساختمان اداری
فروش یک ساختمان اداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
18:20 ب.ظ
فرشو زمین مسکونی
فرشو زمین مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
17:59 ب.ظ
فروش تعدادی از املاک با کاربری های مسکونی - تجاری - زمین در استان های مختلف
1400/10/25 اعلام نشده
09:39 ق.ظ
فروش ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی
فروش ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
09:35 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب ملک پلاک
فروش ششدانگ یک باب ملک پلاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
09:35 ق.ظ
واگذاری مدیریت تاکسی بی سیم 133 و دفتر کار
واگذاری مدیریت تاکسی بی سیم 133 و دفتر کار... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1400/10/25 اعلام نشده
09:35 ق.ظ
فروش تعداد از املاک کاربری مغازه و انباری
فروش تعداد از املاک کاربری مغازه و انباری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
09:35 ق.ظ
فروش تعداد از املاک کاربری مغازه و انباری
فروش تعداد از املاک کاربری مغازه و انباری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
1400/10/23
17:55 ب.ظ
فروش  یک دستگاه خودرو سواری سمند
فروش یک دستگاه خودرو سواری سمند... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/23 اعلام نشده
17:54 ب.ظ
دو قطعه با کاربری ورزشی و درمانی یک قدو قطعه تجاری
1400/10/23 اعلام نشده
14:09 ب.ظ
واگذاری املاک با کاربری های تجاری - مغازه در استان های مختلف
1400/10/23 اعلام نشده
11:49 ق.ظ
بهره برداری از پسماندهای خشک قابل بازیافت درب منازل و ایستگاههای زباله
1400/10/23 اعلام نشده
10:27 ق.ظ
فروش تعدادی رقبات موقوفات
فروش تعدادی رقبات موقوفات... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/23 اعلام نشده
10:26 ق.ظ
فروش ششدانگ 7717 بخش 34
فروش ششدانگ 7717 بخش 34... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/23 اعلام نشده
10:26 ق.ظ
فروش ششدانگ پلاک ثبتی 7717 بخش 34
فروش ششدانگ پلاک ثبتی 7717 بخش 34... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/23 اعلام نشده
10:26 ق.ظ
فروش پلاک ثبتی 13897 اصلی بخش 5
فروش پلاک ثبتی 13897 اصلی بخش 5... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/23 اعلام نشده
10:25 ق.ظ
فروش ملک به مساحت 250 مترمربع عرصه و 350 مترمربع اعیان
1400/10/23 اعلام نشده
10:25 ق.ظ
تخصیص انتفاع زمین جهت احداث واحد صنعتی با کاربری صنعتی تا رده 3 زیست محیطی
1400/10/23 اعلام نشده
10:25 ق.ظ
فروش پلاک ثبتی 8106 بخش 9
فروش پلاک ثبتی 8106 بخش 9... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/23 اعلام نشده
10:25 ق.ظ
اجاره غرفه های پارک بهاران
اجاره غرفه های پارک بهاران... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/23 اعلام نشده
1400/10/22
18:53 ب.ظ
تخصیص حق انتفاع زمین جهت احاث واحد صنعتی با کاربری
تخصیص حق انتفاع زمین جهت احاث واحد صنعتی با کاربری... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1400/10/22 اعلام نشده
15:27 ب.ظ
فروش تعدادی از املاک  با کاربری ورزشی - دامداری - گردشگری - تجاری - تاسسات و تجهیزات
1400/10/22 اعلام نشده
15:27 ب.ظ
فروش تعدادی از املاک  با کاربری ورزشی - دامداری - گردشگری - تجاری - تاسسات و تجهیزات
1400/10/22 اعلام نشده
15:27 ب.ظ
فروش تعدادی از املاک  با کاربری ورزشی - دامداری - گردشگری - تجاری - تاسسات و تجهیزات
1400/10/22 اعلام نشده
15:27 ب.ظ
فروش تعدادی از املاک  با کاربری ورزشی - دامداری - گردشگری - تجاری - تاسسات و تجهیزات
1400/10/22 اعلام نشده
10:58 ق.ظ
بهره برداری از فضای ورزشی
بهره برداری از فضای ورزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/22 اعلام نشده
10:58 ق.ظ
فروش خط 09132555596
فروش خط 09132555596... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1400/10/22 اعلام نشده
10:57 ق.ظ
فروش خودرو سواری رنو مگان مدل 90
فروش خودرو سواری رنو مگان مدل 90... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/22 اعلام نشده
10:57 ق.ظ
فروش ششدانگ پلاک ثبتی 1911/6526 بخش 4
فروش ششدانگ پلاک ثبتی 1911/6526 بخش 4... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/22 اعلام نشده
10:57 ق.ظ
اجاره 5 هکتار زمین اشجار به همراه 72 ساعت اب در مدار 45 روز
1400/10/22 اعلام نشده
10:49 ق.ظ
فروش املاک مازاد بر نیاز اداره کل
فروش املاک مازاد بر نیاز اداره کل... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/22 اعلام نشده