1400/10/27
14:42 ب.ظ
14:42 ب.ظ
08:18 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب ساختمان به
فروش ششدانگ یک باب ساختمان به... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/27 اعلام نشده
08:18 ق.ظ
فروش یک دستگاه خودرو سایپا مدل 79
فروش یک دستگاه خودرو سایپا مدل 79... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/27 اعلام نشده
1400/10/26
11:26 ق.ظ
فروش املاک مازاد  ساختمان اداری
فروش املاک مازاد ساختمان اداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
08:33 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب خانه مسکونی
فروش ششدانگ یک باب خانه مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
08:33 ق.ظ
فروش ششدانگ یک باب ساختمان به پلاک ثبتی
فروش ششدانگ یک باب ساختمان به پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
08:29 ق.ظ
واگذاری جایگاه  سی ان جی
واگذاری جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/26 اعلام نشده
1400/10/25
18:09 ب.ظ
واگذاری جایگاه سی ان جی
واگذاری جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
12:39 ب.ظ
بازیافت هگزان از گازهای مشعل و جدا سازی هگزان از الیگومر در واحد HDPE
بازیافت هگزان از گازهای مشعل و جدا سازی هگزان از الیگومر در واحد HDPE... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1400/10/25 اعلام نشده
08:36 ق.ظ
فروش ششدانگ ملک مسکونی پلاک
فروش ششدانگ ملک مسکونی پلاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/25 اعلام نشده
1400/10/23
14:10 ب.ظ
واگذاری املاک با کاربری های تجاری - مغازه در استان های مختلف
1400/10/23 اعلام نشده
08:31 ق.ظ
واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG
واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/23 اعلام نشده
08:31 ق.ظ
فرئش زمین اداری
فرئش زمین اداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/23 اعلام نشده
1400/10/22
17:47 ب.ظ
بازیافت هگزان از گازهای مشعل و جداسازی هگزان از الیگومر
بازیافت هگزان از گازهای مشعل و جداسازی هگزان از الیگومر... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1400/10/22 اعلام نشده
15:39 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از جایگاه cng
واگذاری بهره برداری از جایگاه cng... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/22 اعلام نشده
15:29 ب.ظ
فروش ساختمان اداری واقعدر دهلران روبروی پارک لاله خ معلم
1400/10/22 اعلام نشده
08:44 ق.ظ
اجاره فضا و تجهیزات ازمایشگاهی نمایندگی
1400/10/22 اعلام نشده
08:44 ق.ظ
فروش ساختمان به پلاک ثبتی
فروش ساختمان به پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/22 اعلام نشده
08:43 ق.ظ
اجاره مکان اغذیه فروشی پایانه مرزی
اجاره مکان اغذیه فروشی پایانه مرزی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/22 اعلام نشده
1400/10/21
15:32 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی
1400/10/21 اعلام نشده
09:59 ق.ظ
فروش املاک مازاد ساختمان-سوله و ساختمان اداری-
1400/10/21 اعلام نشده
09:59 ق.ظ
فروش اپارتمان مسکونی بمساحت 208/62 مترمربع
فروش اپارتمان مسکونی بمساحت 208/62 مترمربع... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/21 اعلام نشده
09:58 ق.ظ
فروش ساختمان اداری
فروش ساختمان اداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/21 اعلام نشده
1400/10/20
17:52 ب.ظ
وسایل اسقاطی
1400/10/20 اعلام نشده
13:50 ب.ظ
فروش ساختمان واقع در
فروش ساختمان واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/20 اعلام نشده
13:49 ب.ظ
فروش یک باب مغاز ه از پلاک ثبتی
فروش یک باب مغاز ه از پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/20 اعلام نشده
13:49 ب.ظ
فروش املاک مازاد
فروش املاک مازاد... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/20 اعلام نشده
13:36 ب.ظ
فروش ساختمان اداری واقع در
فروش ساختمان اداری واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/20 اعلام نشده
08:51 ق.ظ
مزایده املاک مازاد سازمان جهاد کشاورزی استان
1400/10/20 اعلام نشده
08:50 ق.ظ
فروش ملک کشاورزی
فروش ملک کشاورزی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/20 اعلام نشده
08:49 ق.ظ
فروش خودرو
فروش خودرو... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/20 اعلام نشده
08:49 ق.ظ
فروش چهار قطعه زمین کشاورزی
فروش چهار قطعه زمین کشاورزی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/20 اعلام نشده
1400/10/19
18:22 ب.ظ
فروش املاک مازاد
فروش املاک مازاد... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/19 اعلام نشده
18:22 ب.ظ
فروش یک باب مغازه  به شماره پلاک
فروش یک باب مغازه به شماره پلاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/19 اعلام نشده
18:22 ب.ظ
فروش خودرو
فروش خودرو... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/10/19 اعلام نشده
15:23 ب.ظ
واگذاری یک قطعه زنمین مسکونی به مساحت 277/77 مترمربع واقع در
1400/10/19 اعلام نشده
11:03 ق.ظ
فروش تعداد  16 قطعه زمین با کاربری تجاری
فروش تعداد 16 قطعه زمین با کاربری تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/19 اعلام نشده
08:10 ق.ظ
فروش 16 قطعه زمین تجاری
فروش 16 قطعه زمین تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/19 اعلام نشده
08:10 ق.ظ
فروش املاک مازاد
فروش املاک مازاد... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/19 اعلام نشده
08:10 ق.ظ
فروش تعداد 16 قطعه زمین با کاربری تجاری
فروش تعداد 16 قطعه زمین با کاربری تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/19 اعلام نشده
1400/10/18
19:06 ب.ظ
هلیلات تخریب و برداشت مصالح مدرسه قدیمی
هلیلات تخریب و برداشت مصالح مدرسه قدیمی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/18 اعلام نشده
19:05 ب.ظ
فروش ظرشپزخانه قابلمه روی================================= کلمه رو نمیدونم چیه
1400/10/18 اعلام نشده
18:17 ب.ظ
فروش 10 قطعه زمین با کاربری تجاری
فروش 10 قطعه زمین با کاربری تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/18 اعلام نشده
18:17 ب.ظ
فروش املاک
فروش املاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/18 اعلام نشده
11:47 ق.ظ
یک دستگاه اره اتشی تیزبرش - دو عدد کانس کارگاهی
1400/10/18 اعلام نشده
11:47 ق.ظ
یک دستگاه اره اتشی تیزبرش - دو عدد کانس کارگاهی
یک دستگاه اره اتشی تیزبرش - دو عدد کانس کارگاهی... انواع ماشین آلات و تجهیزات صنایع
1400/10/18 اعلام نشده
11:27 ق.ظ
واگذاری بهره برداری از محل غرفه رز
واگذاری بهره برداری از محل غرفه رز... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/18 اعلام نشده
11:26 ق.ظ
فروش ششدانگ یک قطعه زمین پلاک ثبتی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین پلاک ثبتی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/18 اعلام نشده
11:25 ق.ظ
فروش املاک مازاد
فروش املاک مازاد... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/10/18 اعلام نشده