1400/12/05
20:50 ب.ظ
فروش فیوز کات اوت دسته فیوز کات اوت کات اوت تیغه ای برقگیر
1400/12/5 اعلام نشده
20:50 ب.ظ
فروش لامپ های گازی
فروش لامپ های گازی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1400/12/5 اعلام نشده
20:49 ب.ظ
فروش فیوز کات اوت
فروش فیوز کات اوت... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1400/12/5 اعلام نشده
20:47 ب.ظ
فروش اراضی مسکونی
فروش اراضی مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/12/5 اعلام نشده
20:47 ب.ظ
فروش دو واحد ویلای مسکونی
فروش دو واحد ویلای مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/12/5 اعلام نشده
20:47 ب.ظ
فروش پشم تولیدی ایستگاه های اصلاح نژاد
1400/12/5 اعلام نشده
20:47 ب.ظ
فروش یک دستگاه خودرو وانت دو کابین نیسان
فروش یک دستگاه خودرو وانت دو کابین نیسان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/12/5 اعلام نشده
20:47 ب.ظ
فروش بیل مکانیکی
فروش بیل مکانیکی... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1400/12/5 اعلام نشده
20:46 ب.ظ
5 رقبه اموال غیر منقول
5 رقبه اموال غیر منقول... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/12/5 اعلام نشده
20:46 ب.ظ
فروش املاک تملیکی
فروش املاک تملیکی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/12/5 اعلام نشده
20:46 ب.ظ
فروش املاک
فروش املاک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/12/5 اعلام نشده
20:46 ب.ظ
انوع لوازم متفرقه الکترونیک و الکتریکی اسقاط
1400/12/5 اعلام نشده
20:45 ب.ظ
فروش دام زنده
فروش دام زنده... کشاورزی ، دامپروری
1400/12/5 اعلام نشده
20:44 ب.ظ
فروش اموال اسقاطی
1400/12/5 اعلام نشده
20:44 ب.ظ
فروش سیم مسی
فروش سیم مسی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1400/12/5 اعلام نشده
20:44 ب.ظ
واگذاری تعدادی از اراضی با کاربری تجاری
واگذاری تعدادی از اراضی با کاربری تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/12/5 اعلام نشده
20:43 ب.ظ
فروش داغی  خودروهای تصادفی
1400/12/5 اعلام نشده
20:43 ب.ظ
سالن ورزشی
سالن ورزشی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/12/5 اعلام نشده
20:43 ب.ظ
فروش یک قطعه زمین
فروش یک قطعه زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/12/5 اعلام نشده
20:43 ب.ظ
فروش زمین باغ
فروش زمین باغ... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/12/5 اعلام نشده
20:42 ب.ظ
هلیلان تخریب و برداشت مصالح مدرسه انقلاب اسلامی
1400/12/5 اعلام نشده
20:38 ب.ظ
فروش قطعات تجاری
فروش قطعات تجاری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/12/5 اعلام نشده
20:38 ب.ظ
ف وش دو قطعه زمین مسکونی
ف وش دو قطعه زمین مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/12/5 اعلام نشده
20:38 ب.ظ
انواع لوازم متفرقه الکترونیک
انواع لوازم متفرقه الکترونیک... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1400/12/5 اعلام نشده
20:37 ب.ظ
انواع لوازم اسقاطی
1400/12/5 اعلام نشده
20:37 ب.ظ
فروش انواع لوازم اداری اسقاط
1400/12/5 اعلام نشده
20:37 ب.ظ
اجاره مجموعه خودرو سواری
اجاره مجموعه خودرو سواری... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/12/5 اعلام نشده
20:35 ب.ظ
لوازم اسقاطی
1400/12/5 اعلام نشده
20:35 ب.ظ
فروش روغن سوخته
فروش روغن سوخته... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1400/12/5 اعلام نشده
20:35 ب.ظ
فروش تعداد 1000 پاکت سیمان تیپ دو سیستان
1400/12/5 اعلام نشده
20:35 ب.ظ
فروش اموال و تجهیزات اسقاطی
1400/12/5 اعلام نشده
20:34 ب.ظ
فروش نهال های صنوبر ایستگاه
فروش نهال های صنوبر ایستگاه... کشاورزی ، دامپروری
1400/12/5 اعلام نشده
20:33 ب.ظ
فروش خودرو
فروش خودرو... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/12/5 اعلام نشده
20:33 ب.ظ
اموال مازاد
اموال مازاد... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1400/12/5 اعلام نشده
20:33 ب.ظ
اموال مازاد
اموال مازاد... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/12/5 اعلام نشده
20:32 ب.ظ
7 فقره از اموال غیر منقول
1400/12/5 اعلام نشده
20:32 ب.ظ
فروش چوب بازداشتی
1400/12/5 اعلام نشده
20:32 ب.ظ
اجاره قسمتی از یک سوله
1400/12/5 اعلام نشده
20:32 ب.ظ
هشت دستگاه اتوبوس
هشت دستگاه اتوبوس... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1400/12/5 اعلام نشده
20:31 ب.ظ
فروش زمین های تملیکی
فروش زمین های تملیکی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/12/5 اعلام نشده
20:31 ب.ظ
فروش انواع سیم الومینیومی کابل مسی
فروش انواع سیم الومینیومی کابل مسی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1400/12/5 اعلام نشده
20:30 ب.ظ
اموال اسقاطی
1400/12/5 اعلام نشده
20:30 ب.ظ
قطعه زمین کاربری مسکونی
قطعه زمین کاربری مسکونی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/12/5 اعلام نشده
20:30 ب.ظ
انواع ترانسفورماتور اسقاط
انواع ترانسفورماتور اسقاط... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1400/12/5 اعلام نشده
20:30 ب.ظ
فروش اموال اسقاط
1400/12/5 اعلام نشده
20:28 ب.ظ
فروش املاک بانک کشاورزی
فروش املاک بانک کشاورزی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/12/5 اعلام نشده
20:28 ب.ظ
فروش ملک بخش نگار
فروش ملک بخش نگار... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/12/5 اعلام نشده
20:28 ب.ظ
فروش ملک وافقع در نگار
فروش ملک وافقع در نگار... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/12/5 اعلام نشده
20:28 ب.ظ
فروش ۵ قطعه زمین
فروش ۵ قطعه زمین... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1400/12/5 اعلام نشده
20:28 ب.ظ
فروش سیم الومینیومی
فروش سیم الومینیومی... برق ، مخابرات ، کامپیوتر و الکترونیک
1400/12/5 اعلام نشده