1400/12/05
20:54 ب.ظ
طرح توسعه گیاهان دارویی
طرح توسعه گیاهان دارویی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1400/12/5 اعلام نشده
19:52 ب.ظ
بهسازی محور روستایی سه راهی چلگان
زنجان 1400/12/5 اعلام نشده
19:52 ب.ظ
اجرای دیوار و نما چینی اطراف فرهنگ سرای شهرداری
يزد 1400/12/5 اعلام نشده
19:51 ب.ظ
اجاره یکساله خودروی سواری مدل بالای ۹۵ با راننده
البرز 1400/12/5 اعلام نشده
19:51 ب.ظ
پرو‌ژه دیوارکشی مجموعه ورزشی
البرز 1400/12/5 اعلام نشده
19:51 ب.ظ
کول بتنی گرد
کول بتنی گرد... راه و ترابری
البرز 1400/12/5 اعلام نشده
19:51 ب.ظ
اجرای لوله کشی فاضلاب اداره کل جهت اتصال به اگو شهری
البرز 1400/12/5 اعلام نشده
19:51 ب.ظ
بکارگیری یک دستگاه گریدر و یک
البرز 1400/12/5 اعلام نشده
19:51 ب.ظ
خرید ۱ عدد برج نوری۷ متری
البرز 1400/12/5 اعلام نشده
19:51 ب.ظ
جدول خیابان
جدول خیابان... راه و ترابری
سيستان و بلوچستان 1400/12/5 اعلام نشده
19:51 ب.ظ
خرید خدمات کارشناسی
خرید خدمات کارشناسی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1400/12/5 اعلام نشده
19:51 ب.ظ
خرید شن رنگی جهت پوشاندن
سمنان 1400/12/5 اعلام نشده
19:50 ب.ظ
اجاره خودرو مزدا دو کابین بدون راننده
سمنان 1400/12/5 اعلام نشده
19:50 ب.ظ
اجرای کارشناسی شبکه مراقبت
اجرای کارشناسی شبکه مراقبت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1400/12/5 اعلام نشده
19:50 ب.ظ
نصب قطعات و لوازم برای سرویس کامل اسانسور
زنجان 1400/12/5 اعلام نشده
19:50 ب.ظ
واگذاری عملیات تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی از قبیل برنج شکر
واگذاری عملیات تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی از قبیل برنج شکر... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
زنجان 1400/12/5 اعلام نشده
19:50 ب.ظ
ring retaining exto
ring retaining exto... نفت ، گاز و پتروشیمی
خوزستان 1400/12/5 اعلام نشده
19:50 ب.ظ
عملیات بهسازی روستا
عملیات بهسازی روستا... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1400/12/5 اعلام نشده
19:50 ب.ظ
عملیات بهسازی روستا
خوزستان 1400/12/5 اعلام نشده
19:50 ب.ظ
بهسازی روستایی
بهسازی روستایی... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1400/12/5 اعلام نشده
19:50 ب.ظ
بهسازی روستایی
بهسازی روستایی... راه و ترابری
خوزستان 1400/12/5 اعلام نشده
19:49 ب.ظ
تهیه و نصب قن سانترفیوژ
خوزستان 1400/12/5 اعلام نشده
19:49 ب.ظ
عملیات بهسازی روستای
عملیات بهسازی روستای... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1400/12/5 اعلام نشده
19:49 ب.ظ
عملیات بهسازی روستای
خوزستان 1400/12/5 اعلام نشده
19:49 ب.ظ
عملیات بهسازی روستای
عملیات بهسازی روستای... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1400/12/5 اعلام نشده
19:49 ب.ظ
عملیات بهسازی روستای
خوزستان 1400/12/5 اعلام نشده
19:49 ب.ظ
عملیات بهسازی روستای
عملیات بهسازی روستای... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1400/12/5 اعلام نشده
19:49 ب.ظ
عملیات بهسازی روستای
خوزستان 1400/12/5 اعلام نشده
19:49 ب.ظ
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده و فعالیت های / تولید سایر مصنوعات  طبقه بندی
خوزستان 1400/12/5 اعلام نشده
19:49 ب.ظ
عملیات بهسازی روستای
عملیات بهسازی روستای... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1400/12/5 اعلام نشده
19:49 ب.ظ
عملیات بهسازی روستای
خوزستان 1400/12/5 اعلام نشده
19:48 ب.ظ
عملیات بهسازی روستای
عملیات بهسازی روستای... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1400/12/5 اعلام نشده
19:48 ب.ظ
عملیات بهسازی روستای
خوزستان 1400/12/5 اعلام نشده
19:48 ب.ظ
بهسازی روستای
بهسازی روستای... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1400/12/5 اعلام نشده
19:48 ب.ظ
بهسازی روستای
بهسازی روستای... راه و ترابری
خوزستان 1400/12/5 اعلام نشده
19:47 ب.ظ
عملیات بهسازی روستای
عملیات بهسازی روستای... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1400/12/5 اعلام نشده
19:47 ب.ظ
عملیات بهسازی روستای
خوزستان 1400/12/5 اعلام نشده
19:47 ب.ظ
بهسازی روستای
بهسازی روستای... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1400/12/5 اعلام نشده
19:47 ب.ظ
بهسازی روستای
بهسازی روستای... راه و ترابری
خوزستان 1400/12/5 اعلام نشده
19:47 ب.ظ
عملیات بهسازی روستای فیروز اباد
خوزستان 1400/12/5 اعلام نشده
19:47 ب.ظ
عملیات بهسازی روستای فیروز اباد
خوزستان 1400/12/5 اعلام نشده
19:47 ب.ظ
تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده وفعالیت های خدماتی فلز کاری
خوزستان 1400/12/5 اعلام نشده
19:46 ب.ظ
پروژه تعمیر و نگهداری ابنیه و تاسیسات و مبلمان شهری
خراسان شمالي 1400/12/5 اعلام نشده
19:46 ب.ظ
خرید قوطی میلگرد بولت و پلیت
خرید قوطی میلگرد بولت و پلیت... فلزات و قطعات فلزی
خراسان شمالي 1400/12/5 اعلام نشده
19:46 ب.ظ
19:46 ب.ظ
احداث سامانه استحصال اب به روش لوزی در اراضی شیبدار به مساحت12.5 هکتار
خراسان شمالي 1400/12/5 اعلام نشده
19:46 ب.ظ
تهیه خرید و اجرای فنس و پایه ستون جهت محصور کردن
خراسان شمالي 1400/12/5 اعلام نشده
19:46 ب.ظ
19:46 ب.ظ
اجرای خط انتقال و شبکه  داخلی فیبر نوری
خراسان رضوي 1400/12/5 اعلام نشده