اجرای طبقه بندی نیرو های پیمانکاری در شرکت ملی پخش

1400/2/22 - توسط مدیرسایت
اجرای طبقه بندی نیرو های پیمانکاری در شرکت ملی پخش

اجرای طبقه بندی نیرو های پیمانکاری در شرکت ملی پخش

مدیر منابع انسانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از اجرای موفقیت آمیز طرح طبقه‌ بندی مشاغل نیروهای پیمانکاری در ستاد و مناطق 37 گانه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران خبر داد.

به گزارش «انرژی امروز» از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، حسین دانش در این باره گفت: این طرح در ۳۷ منطقه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مشتمل بر ۲۲۸ ناحیه، ۱۶۶ تاسیسات و انبار و ۵۰ مرکز سوختگیری هواپیمائی در سراسر کشور, از نقاط صفر مرزی و سخت‌گذر تا انبارهای صادراتی، در راستای اجابت رسالت ذاتی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اجرایی شده است.