قوانین و شرایط پارسیان نتدر

پارسیان تندر مرکز مناقصات و مزایدات ایران

1. هرگونه استفاده از پارسیان تندر به معنی پذیرفتن شرایط مندرج در این سایت است. پارسیان تندر هیچ توافقی با کاربران خارج از این شرایط ندارد. شرایط زیر مربوط به کسانی است که به هر شکلی از آگهی های منتشر شده در پارسیان تندر استفاده می کنند.

2. بدلیل اینکه اطلاعات سرویس پارسیان تندر از منابع متفاوت جمع آوری می گردد ، احتمال وجود تأخیر و یا از قلم افتادگی و یا غلط املایی و یا عدم صحت در مطالب وجود خواهد داشت.

3. پارسیان تندر بدینوسیله اعلام می دارد که تمامی سرویس های ارائه شده و اطلاعات دریافتی از منابع اصلی تهیه شده اند و ضمانت کامل بودن، میزان دقت و صحت اطلاعات با توجه به هر دلیل و یا هدف ، برعهده این مرکز نمی باشد.

4. پارسیان تندر مسئولیت هیچگونه ضرر و زیان احتمالی ناشی از خطاهای بوجود آمده را نخواهد پذیرفت . مشتری / کاربر بدینوسیله تعهد می نماید که هیچ گونه ادعای قانونی در رابطه با هزینه پرداخت شده جهت سرویس های ارائه شده نداشته باشد.

5. مشتری / کاربر مجاز به فروش ،اجاره، واگذاری بغیر و یا افشای عمومی اطلاعات نرم افزار پارسیان تندر جهت استفاده و یا ارائه اطلاعات دریافت شده در داخل ایران و خارج از کشور نمی باشد.

6. مشتری / کاربر بدینوسیله حق هرگونه کپی برداری، بازتولید، فروش، چاپ، ارائه و یا انتشار هر نوع اطلاعات قابل دسترسی بر روی وب سایت در ایران را از خود سلب می نماید.

7. مشتری / کاربر می بایست هرگونه استفاده نادرست و یا غیر مجاز را به پارسیان تندر اطلاع دهد . در غیر اینصورت، مسئول مستقیم هر گونه ضررو زیان احتمالی خواهد بود .

8. پارسیان تندر بمنظور ارتقاء کمیت و کیفیت سرویس های خود مرتباً در حال انجام تغییرات جدید و بروز رسانی می باشد. لذا پارسیان تندر حق ارتقاء، تغییر و اصلاح سایت خود را هر زمان که لازم بداند، برای خود محفوظ می دارد . در هر صورت، این تغییرات و اصلاحات وب سایت و در قالب یک ساختار منظم صورت خواهد پذیرفت . این تغییرات باعث هیچ گونه نقصانی در عملکرد سایت و یا سرویس تعهد شده و در هیچ برهه ای از زمان، نمی گردد.

9. به محض تایید پرداخت انجام شده و ارائه اطلاعات دسترسی به نرم افزار، هیچ گونه وجهی عودت داده نخواهد شد . با این وجود مشتری / کاربر یک مهلت 15 روزه جهت باز نگری و گزارش هر گونه نا همخوانی و یا موارد اختلاف در سرویس را خواهد داشت . پس از این مهلت، کلیه هزینه های پرداخت شده بعنوان هزینه عضویت سرویس مورد نظر مشتری / کاربر در نظر گرفته می شود و قابل عودت نمی باشد.