1400/03/29
19:35 ب.ظ
انجام خدمات و تعمیرات و نگهداری حراست
قزوين 1400/3/29 اعلام نشده
19:35 ب.ظ
انجام خدمات و تعمیرات و نگهداری حراست
قزوين 1400/3/29 اعلام نشده
19:35 ب.ظ
انجام خدمات و تعمیرات و نگهداری حراست
قزوين 1400/3/29 اعلام نشده
19:35 ب.ظ
انجام خدمات و تعمیرات و نگهداری حراست
قزوين 1400/3/29 اعلام نشده
19:35 ب.ظ
انجام خدمات و تعمیرات و نگهداری حراست
قزوين 1400/3/29 اعلام نشده
19:33 ب.ظ
19:33 ب.ظ
19:33 ب.ظ
پروژه اجرای مبلمان حریم رودخانه
پروژه اجرای مبلمان حریم رودخانه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مازندران 1400/3/29 اعلام نشده
19:33 ب.ظ
پروژه اجرای مبلمان حریم رودخانه
مازندران 1400/3/29 اعلام نشده
19:32 ب.ظ
انجام امور خدمات نظافت
خوزستان 1400/3/29 اعلام نشده
19:32 ب.ظ
خرید دو قلم به تعداد 167 عدد قطعات برنرهای موردنیاز تعمیرات
خوزستان 1400/3/29 اعلام نشده
19:32 ب.ظ
19:31 ب.ظ
تجهیز و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی
خوزستان 1400/3/29 اعلام نشده
19:31 ب.ظ
تجهیز و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی
خوزستان 1400/3/29 اعلام نشده
19:31 ب.ظ
ورقهای گالوانیزه ذوزنقه ا با ضخامت یک میلیمتر و پوشش گالوانیزه 37/5 میکرون
خوزستان 1400/3/29 اعلام نشده
19:26 ب.ظ
احداث و تکمیل مدارس
احداث و تکمیل مدارس... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1400/3/29 اعلام نشده
19:26 ب.ظ
احداث و تکمیل مدارس
احداث و تکمیل مدارس... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1400/3/29 اعلام نشده
19:25 ب.ظ
نگهداری فضای سبز و ایجاد فضای سبز
خوزستان 1400/3/29 اعلام نشده
19:25 ب.ظ
خرید انواع کلمپ و گیره - خرید انواع اسپلایس کششی
خوزستان 1400/3/29 اعلام نشده
19:24 ب.ظ
ساشه گذاری و افت زدایی محمولات
ساشه گذاری و افت زدایی محمولات... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1400/3/29 اعلام نشده
19:23 ب.ظ
ساخت اتاق برق MCC کارخانه شکر
خوزستان 1400/3/29 اعلام نشده
19:22 ب.ظ
سرویس نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه تجهیزات خشکی
خوزستان 1400/3/29 اعلام نشده
19:21 ب.ظ
راهبری و نگهداری پایانه مسافری
راهبری و نگهداری پایانه مسافری... حمل و نقل ، امور گمرگی ، انبارداری ، توزیع و پخش ، تورهای مسافرتی
خوزستان 1400/3/29 اعلام نشده
19:21 ب.ظ
راهبری و نگهداری پایانه مسافری
خوزستان 1400/3/29 اعلام نشده
19:21 ب.ظ
عملیات اجرایی شبکه فاضلاب مناطق
خوزستان 1400/3/29 اعلام نشده
19:20 ب.ظ
بهره برداری و نگهداری تاسیسات اب روستایی
خوزستان 1400/3/29 اعلام نشده
19:20 ب.ظ
بهره برداری و نگهداری تاسیسات اب روستایی
خوزستان 1400/3/29 اعلام نشده
19:20 ب.ظ
بهره برداری و نگهداری تاسیسات اب روستایی
خوزستان 1400/3/29 اعلام نشده
19:19 ب.ظ
انجام تکمیل فاز دوم دانشکده کشاورزی
خوزستان 1400/3/29 اعلام نشده
19:18 ب.ظ
حصارکشی
حصارکشی... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1400/3/29 اعلام نشده
19:18 ب.ظ
انجام خدمات تهیه و تامین و هدایت 115 دستگاه خودرو سواری
خوزستان 1400/3/29 اعلام نشده
19:17 ب.ظ
بازسازی و تکمیل ساختمان ها و محوطه پایانه ازادگان
خوزستان 1400/3/29 اعلام نشده
19:16 ب.ظ
19:15 ب.ظ
حفاظت و نگهداری اراضی دولتی تحت تلمک
خوزستان 1400/3/29 اعلام نشده
19:14 ب.ظ
بهسازی و تعریض راه روستایی
خوزستان 1400/3/29 اعلام نشده
19:14 ب.ظ
بهسازی دیوار و ورودی های ساختمان
خوزستان 1400/3/29 اعلام نشده
19:13 ب.ظ
تهیه سند چشم اندازه 5 ساله شهر
خوزستان 1400/3/29 اعلام نشده
19:13 ب.ظ
تهیه سند چشم اندازه 5 ساله شهر
تهیه سند چشم اندازه 5 ساله شهر... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خوزستان 1400/3/29 اعلام نشده
19:13 ب.ظ
خرید رنگ سرد ترافیکی گلاسبید و تینر
خوزستان 1400/3/29 اعلام نشده
19:13 ب.ظ
عملیات نگهداری فضای سبز شهرکهای
عملیات نگهداری فضای سبز شهرکهای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1400/3/29 اعلام نشده
19:13 ب.ظ
عملیات نگهداری فضای سبز شهرکهای
خوزستان 1400/3/29 اعلام نشده
19:12 ب.ظ
احداث و نگهداری فضای سبز
احداث و نگهداری فضای سبز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1400/3/29 اعلام نشده
19:11 ب.ظ
انتخاب پیمانکار فضای سبز
تهران 1400/3/29 اعلام نشده
19:11 ب.ظ
تهیه و اجرای اسفالت
تهیه و اجرای اسفالت... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1400/3/29 اعلام نشده
19:11 ب.ظ
تهیه و اجرای اسفالت
خوزستان 1400/3/29 اعلام نشده
19:11 ب.ظ
19:11 ب.ظ
عملیات اجرای خط لوله فاضلاب
خوزستان 1400/3/29 اعلام نشده
19:10 ب.ظ
بهسازی راه روستایی شهرستان
خوزستان 1400/3/29 اعلام نشده
19:03 ب.ظ
تهیه و حمل 50 دستگاه رایانه کامل و لوازم جانبی
چهارمحال بختياري 1400/3/29 اعلام نشده
19:03 ب.ظ
خرید مقدار 70 تن یونجه
خرید مقدار 70 تن یونجه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1400/3/29 اعلام نشده