مطالعه فاز دوم پارک...

گروه: کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان - مهندسی و مشاوره -
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری گيلان - رشت
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1400/12/5
  • سایر
برای مشاهده جزئیات این آگهی می توانید فقط همین آگهی را خریداری کنید و همین طور می توانید با عضویت در سامانه (در صورت عدم عضویت) به صورت مرتب آگهی های موردنیاز خود را دریافت کنید.
خرید همین آگهی عضویت

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

مطالعه فاز دوم پارک

مناقصات مرتبط

5 اسفند 19:46
احداث سامانه استحصال اب به روش لوزی در اراضی شیبدار به مساحت12.5 هکتار... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : خراسان شمالي
5 اسفند 19:04
خرید کود سولوپتاس... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : خوزستان
5 اسفند 20:54
طرح توسعه گیاهان دارویی... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : سمنان
5 اسفند 18:18
نظارت و احرای فعالیت های اموزشی-ترویجی... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : قزوين
5 اسفند 19:24
خرید جعبه گل جهت کاشت بهاره... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : کردستان
5 اسفند 19:20
انجام خدمات سمپاشی ایستگاه های طول خط... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : خراسان جنوبي
5 اسفند 18:36
هرس 400 اصله درخت سیب... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : آذربايجان غربي
5 اسفند 17:51
اجرای عملیات نهالکاری 100 هکتار منطقه... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : خراسان رضوي
5 اسفند 18:45
خرید بذر پنبه... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : فارس
5 اسفند 14:06
بازپیرایی و بازسازی بزرگراه... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : خراسان رضوي
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه