1400/10/23
14:24 ب.ظ
میکروتیوپ-استریپ
میکروتیوپ-استریپ... پزشکی و آزمایشگاهی
ايلام 1400/10/23 اعلام نشده
1400/07/12
11:09 ق.ظ
سرسمپلر فیلتردار
سرسمپلر فیلتردار... پزشکی و آزمایشگاهی
ايلام 1400/7/12 اعلام نشده
1400/05/20
18:15 ب.ظ
پرینتر موس مودم و مانیتور پرینتر
ايلام 1400/5/20 اعلام نشده
18:15 ب.ظ
خرید کیت pcr
خرید کیت pcr... پزشکی و آزمایشگاهی
ايلام 1400/5/20 اعلام نشده
1400/05/17
18:24 ب.ظ
کیس مانتیتور موس کیبورد مودم پرینتر
ايلام 1400/5/17 اعلام نشده
1400/02/07
10:37 ق.ظ
کیت های هورمونی اریا فرد ازما
ايلام 1400/2/7 اعلام نشده
1399/12/14
09:08 ق.ظ
انکوباتور دیجیتال پورتابل نوزادان
ايلام 1399/12/14 اعلام نشده