1400/12/04
08:17 ق.ظ
اجاره لودر سالیه بصورت پیمان
خراسان رضوي 1400/12/3 اعلام نشده
1400/12/03
07:12 ق.ظ
برونسپاری سرویس ایاب ذهاب
خراسان رضوي 1400/12/2 اعلام نشده
1400/11/30
08:47 ق.ظ
کشت دیم چناران و تغییر برخی از مفاد اسناد و قرارداد پیوست ان
خراسان رضوي 1400/11/30 اعلام نشده
08:44 ق.ظ
برون سپاری سرویس ایاب و ذهاب
خراسان رضوي 1400/11/30 اعلام نشده
1400/11/27
09:10 ق.ظ
برونسپاری کشت دیم اراضی
برونسپاری کشت دیم اراضی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1400/11/27 اعلام نشده
1400/11/18
09:50 ق.ظ
پیمانکاری اجرای تجزیه و تحلیل مستندسازی و بصری سازی پایگاههای دانش
خراسان رضوي 1400/11/18 اعلام نشده
1400/11/17
08:48 ق.ظ
شناسایی پیمانکاران - اجرای پروژه تجزیه و تحلیل
شناسایی پیمانکاران - اجرای پروژه تجزیه و تحلیل... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
خراسان رضوي 1400/11/17 اعلام نشده
08:48 ق.ظ
شناسایی پیمانکاران - اجرای پروژه تجزیه و تحلیل
خراسان رضوي 1400/11/17 اعلام نشده
1400/10/26
11:12 ق.ظ
خرید یک دستگاه سرور
خرید یک دستگاه سرور... فن آوری اطلاعات
خراسان رضوي 1400/10/26 اعلام نشده
10:33 ق.ظ
خرید یک دستگاه سرور
خرید یک دستگاه سرور... فن آوری اطلاعات
خراسان رضوي 1400/10/26 اعلام نشده
1400/10/25
09:08 ق.ظ
خدمات پیمانکاری برگردان خاک جهت احداث باغ پسته
خراسان رضوي 1400/10/25 اعلام نشده
09:06 ق.ظ
خرید پنبه تخم و کنجاله پنبه تخم
خرید پنبه تخم و کنجاله پنبه تخم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1400/10/25 اعلام نشده
1400/10/20
08:31 ق.ظ
08:30 ق.ظ
تهیه و اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی
خراسان رضوي 1400/10/20 اعلام نشده
1400/10/19
08:39 ق.ظ
خرید یک دستگاه سرور
خرید یک دستگاه سرور... فن آوری اطلاعات
خراسان رضوي 1400/10/19 اعلام نشده
1400/10/18
08:29 ق.ظ
عملیات تهیه و اجرا تاسیسات مکانیکی و برقی هتل بهار
خراسان رضوي 1400/10/18 اعلام نشده
08:24 ق.ظ
عملیات تهیه و اجرا تاسیسات مکانیکی و برقی
خراسان رضوي 1400/10/18 اعلام نشده
08:15 ق.ظ
خرید یک دستگاه سرور
خرید یک دستگاه سرور... فن آوری اطلاعات
خراسان رضوي 1400/10/18 اعلام نشده
1400/10/15
11:29 ق.ظ
خرید یک دستگاه سرور
خرید یک دستگاه سرور... فن آوری اطلاعات
خراسان رضوي 1400/10/15 اعلام نشده
1400/10/14
09:10 ق.ظ
خرید ظروف pp
خرید ظروف pp... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1400/10/14 اعلام نشده
09:06 ق.ظ
خرید ظروف pp‌
خرید ظروف pp‌... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1400/10/14 اعلام نشده
1400/10/12
08:43 ق.ظ
خرید ظروف pp
خرید ظروف pp... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1400/10/12 اعلام نشده
08:33 ق.ظ
خرید ظروف pp
خرید ظروف pp... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1400/10/12 اعلام نشده
1400/09/29
08:40 ق.ظ
شناسایی ارائه دهندگان خدمات جهت
خراسان رضوي 1400/9/29 اعلام نشده
08:36 ق.ظ
فراخوان عمومی مطالعات کارسنجی فعالیت
خراسان رضوي 1400/9/29 اعلام نشده
1400/09/28
08:31 ق.ظ
انجام مطالعات کارسنجی فعالیت ها و خدمات
خراسان رضوي 1400/9/28 اعلام نشده
08:27 ق.ظ
مطالعات کارسنجی فعالیت ها و خدمات
خراسان رضوي 1400/9/28 اعلام نشده
1400/09/20
08:34 ق.ظ
خرید مسیرهای ابرو اشپزخانه
خراسان رضوي 1400/9/20 اعلام نشده
1400/09/17
13:06 ب.ظ
تهیه و اجرای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی اشپزخانه
خراسان رضوي 1400/9/17 اعلام نشده
1400/09/15
09:59 ق.ظ
خریدساخت و نصب پارتیشن شیشه ای
خراسان رضوي 1400/9/15 اعلام نشده
09:58 ق.ظ
خرید ساخت و نصب پارتیشن شیشه ای و نور
خراسان رضوي 1400/9/15 اعلام نشده
1400/09/14
09:03 ق.ظ
خرید ساخت و نصب  پارتیشن شیشه ای
خراسان رضوي 1400/9/14 اعلام نشده
08:59 ق.ظ
خرید ساخت و نصب پارتیشن شیشه
خراسان رضوي 1400/9/14 اعلام نشده
1400/09/10
13:11 ب.ظ
خرید 450 متر کفپوش لاستیکی
خراسان رضوي 1400/9/10 اعلام نشده
1400/09/09
13:57 ب.ظ
پیمانکار جهت تاسیسات و تجهیزات جهت احداث ساختمان کتابخانه
خراسان رضوي 1400/9/9 اعلام نشده
13:57 ب.ظ
پیمانکار جهت تاسیسات و تجهیزات جهت احداث ساختمان کتابخانه
خراسان رضوي 1400/9/9 اعلام نشده
13:42 ب.ظ
خرید لیوان یکبار مصرف
خرید لیوان یکبار مصرف... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1400/9/9 اعلام نشده
13:41 ب.ظ
خرید کفپوش لاستیکی
خرید کفپوش لاستیکی... ابنیه و ساختمان
خراسان رضوي 1400/9/9 اعلام نشده
1400/09/07
11:16 ق.ظ
عملیات احداث ساختمان کتابخانه امام رضا
خراسان رضوي 1400/9/7 اعلام نشده
11:16 ق.ظ
عملیات احداث ساختمان کتابخانه امام رضا
خراسان رضوي 1400/9/7 اعلام نشده
11:16 ق.ظ
شناسایی شرکت های داخلی تولید کننده مانیتورهای صنعتی
شناسایی شرکت های داخلی تولید کننده مانیتورهای صنعتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1400/9/7 اعلام نشده
11:16 ق.ظ
شناسایی شرکت های داخلی تولید کننده مانیتورهای صنعتی
خراسان رضوي 1400/9/7 اعلام نشده
11:16 ق.ظ
شناسایی شرکت های داخلی تولید کننده مانیتورهای صنعتی
خراسان رضوي 1400/9/7 اعلام نشده
1400/09/06
10:11 ق.ظ
شناسایی شرکتهای تولید کننده مانیتورهای صنعتی
خراسان رضوي 1400/9/6 اعلام نشده
10:11 ق.ظ
شناسایی شرکتهای تولید کننده مانیتورهای صنعتی
شناسایی شرکتهای تولید کننده مانیتورهای صنعتی... اتوماسیون صنعتی ، ابزار دقیق ، بازرسی فنی ، کنترل صنعتی و تله متری
خراسان رضوي 1400/9/6 اعلام نشده
1400/09/04
08:45 ق.ظ
شناسایی شرکت های داخلی تولید کنده مانیتورهای صنعتی
خراسان رضوي 1400/9/4 اعلام نشده
08:45 ق.ظ
خرید 50/000 کیلوگرم مایع دستشویی
خرید 50/000 کیلوگرم مایع دستشویی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
خراسان رضوي 1400/9/4 اعلام نشده
1400/09/03
10:25 ق.ظ
شناسایی شرکت های داخلی تولید کننده مانیتورهای صنعتی
خراسان رضوي 1400/9/3 اعلام نشده
10:25 ق.ظ
شناسایی شرکت های داخلی تولید کننده مانیتورهای صنعتی
خراسان رضوي 1400/9/3 اعلام نشده
10:24 ق.ظ
خرید 167 تن برنج طارم کشت اول
خراسان رضوي 1400/9/3 اعلام نشده