1400/12/05
19:35 ب.ظ
عملیات اجرای عملیات پوشش سقف سالن ترمینال پروازهای
گيلان 1400/12/5 اعلام نشده
19:35 ب.ظ
اجرای زیرسازی حد فاصل درب ورودی تا باسکول
گيلان 1400/12/5 اعلام نشده
19:34 ب.ظ
تامین میلگرد اجدار در سایزهای 8 الی 22
گيلان 1400/12/5 اعلام نشده
19:34 ب.ظ
عملیات روکش اسفالت معابر
گيلان 1400/12/5 اعلام نشده
19:27 ب.ظ
تکمیل دیوار حفاظتی دهنه ی
گيلان 1400/12/5 اعلام نشده
19:27 ب.ظ
19:27 ب.ظ
خرید و حمل  مصالح شنی تونان جهت راه روستایی
گيلان 1400/12/5 اعلام نشده
19:27 ب.ظ
حمل سوخت نفت و گاز اداره کل
گيلان 1400/12/5 اعلام نشده
19:18 ب.ظ
خرید میلگرد اجدار
خرید میلگرد اجدار... فلزات و قطعات فلزی
گيلان 1400/12/5 اعلام نشده
19:17 ب.ظ
چاپگر سیاه وسفید
چاپگر سیاه وسفید... تبلیغات ، چاپ و بسته بندی
گيلان 1400/12/5 اعلام نشده
19:17 ب.ظ
واگذاری حمل و نقل مرسولات پستی لنگرود به
گيلان 1400/12/5 اعلام نشده
19:17 ب.ظ
واگذاری حمل و نقل مرسولات پستی
گيلان 1400/12/5 اعلام نشده
19:17 ب.ظ
شبکه فشار ضعیف هوایی
گيلان 1400/12/5 اعلام نشده
19:16 ب.ظ
واگذاری حمل و نقل مرسولات پستی
گيلان 1400/12/5 اعلام نشده
19:16 ب.ظ
خرید سیم و لوله PVC و لوله خرطومی
خرید سیم و لوله PVC و لوله خرطومی... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
گيلان 1400/12/5 اعلام نشده
19:16 ب.ظ
شبکه فشار ضعیف هوایی
گيلان 1400/12/5 اعلام نشده
19:16 ب.ظ
خرید رنگ ترافیکی
خرید رنگ ترافیکی... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گيلان 1400/12/5 اعلام نشده
18:49 ب.ظ
واگذاری حمل و نقل مرسولات پستی
گيلان 1400/12/5 اعلام نشده
18:26 ب.ظ
واگذاری حمل و نقل  مرسولات پستی
گيلان 1400/12/5 اعلام نشده
18:25 ب.ظ
واگذاری حمل و نقل مرسولات پستی
گيلان 1400/12/5 اعلام نشده
18:25 ب.ظ
واگذاری حمل و نقل مرسولات پستی - استانه
گيلان 1400/12/5 اعلام نشده
18:25 ب.ظ
واگذاری حمل و نقل مرسولات پستی شهرستان
گيلان 1400/12/5 اعلام نشده
18:25 ب.ظ
واگذاری حمل و نقل مرسولات پستی
گيلان 1400/12/5 اعلام نشده
18:00 ب.ظ
خرید و نصب خازن های ups riello
خرید و نصب خازن های ups riello... مخابرات و الکترونیک
گيلان 1400/12/5 اعلام نشده
18:00 ب.ظ
18:00 ب.ظ
لوله گذاری قسمتی
گيلان 1400/12/5 اعلام نشده
17:49 ب.ظ
واشر قفل شونده کاروگیت جنس کربن استیل قطر
گيلان 1400/12/5 اعلام نشده
17:49 ب.ظ
تهیه رنگ و رنگ امیزی جداول محدوده منطقه
گيلان 1400/12/5 اعلام نشده
17:49 ب.ظ
تهیه رنگ و رنگ امیزی جداول محدوده منطقه
تهیه رنگ و رنگ امیزی جداول محدوده منطقه... صنایع شیمیایی ، پلیمری و پلاستیک
گيلان 1400/12/5 اعلام نشده
17:49 ب.ظ
تهیه مصالح تعمیر و نصب دریچه
گيلان 1400/12/5 اعلام نشده
17:49 ب.ظ
خرید نهال وکاشت و تکمیل طرح درختکاری جاده
خرید نهال وکاشت و تکمیل طرح درختکاری جاده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1400/12/5 اعلام نشده
17:49 ب.ظ
17:49 ب.ظ
عملیات بهسازی یک دهنه چشمه روستای
گيلان 1400/12/5 اعلام نشده
17:48 ب.ظ
عملیات بازسازی و اصلاح  شبکه و تاسیسات
گيلان 1400/12/5 اعلام نشده
17:48 ب.ظ
لوله گذاری و بهسازی یک دهنه چشمه
گيلان 1400/12/5 اعلام نشده
17:48 ب.ظ
لوله گذاری و بهسازی یک دهنه چشمه
گيلان 1400/12/5 اعلام نشده
17:48 ب.ظ
لوله گذاری قسمتی از روستای
گيلان 1400/12/5 اعلام نشده
17:48 ب.ظ
بهسازی و بازسازی تاسیسات چاه ها و ایستگاه های
گيلان 1400/12/5 اعلام نشده
17:47 ب.ظ
زمینی kv خطوط 600-20 احداث 249 متر کابلکشی ف م رینگ پست
گيلان 1400/12/5 اعلام نشده
17:47 ب.ظ
تامین برق چاه نومندان تالش
گيلان 1400/12/5 اعلام نشده
17:47 ب.ظ
احداث خط 20 کیلو ولت زمینی جهت رینگ پست زمینی
گيلان 1400/12/5 اعلام نشده
17:47 ب.ظ
توسعه شبکه فخب و کوی حسینی
گيلان 1400/12/5 اعلام نشده
16:23 ب.ظ
خرید یخچال فریزر
گيلان 1400/12/5 اعلام نشده
16:23 ب.ظ
خرید یخچال فریزر
خرید یخچال فریزر... لوازم خانگی و خوابگاهی
گيلان 1400/12/5 اعلام نشده
16:22 ب.ظ
لوله گذاری 500 متر خط انتقال
گيلان 1400/12/5 اعلام نشده
16:22 ب.ظ
اصلاح شبکه تبدیل به کابل خود نگهداری در روستاهای
گيلان 1400/12/5 اعلام نشده
16:22 ب.ظ
اجرای 60 متر کانال بتونی با مقطع مستطیلی
گيلان 1400/12/5 اعلام نشده
16:22 ب.ظ
مطالعه فاز دوم پارک
مطالعه فاز دوم پارک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1400/12/5 اعلام نشده