1400/12/05
19:24 ب.ظ
خرید جدول 30*50
خرید جدول 30*50... ابنیه و ساختمان
همدان 1400/12/5 اعلام نشده
19:23 ب.ظ
دوربین مداربسته تحت شبکه دیواری
همدان 1400/12/5 اعلام نشده
19:23 ب.ظ
خرید دو دستگاه کولر ابی ۱۲۰۰۰ و یک دستگاه کولر ابی ۷۰۰۰
همدان 1400/12/5 اعلام نشده
19:23 ب.ظ
رنگ ایمزی ترافیکی سطح شهر
همدان 1400/12/5 اعلام نشده
19:23 ب.ظ
زیرسازی و بخش اسفالت جهتذ لکه گیری معابر
همدان 1400/12/5 اعلام نشده
19:19 ب.ظ
اجرای طرح شورای سالمندان
اجرای طرح شورای سالمندان... مدیریت ، آموزش ، بیمه ، مالی ، بازرگانی و امور حقوقی
همدان 1400/12/5 اعلام نشده
18:29 ب.ظ
انجام عملیات تکمیل پروژه رزن
همدان 1400/12/5 اعلام نشده
18:19 ب.ظ
خرید یک دستگاه سرور
خرید یک دستگاه سرور... فن آوری اطلاعات
همدان 1400/12/5 اعلام نشده
18:19 ب.ظ
احداث و اصلاح شبکه
همدان 1400/12/5 اعلام نشده
18:10 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای
همدان 1400/12/5 اعلام نشده
18:10 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای
همدان 1400/12/5 اعلام نشده
18:10 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای
همدان 1400/12/5 اعلام نشده
18:10 ب.ظ
دو دستگاه فایروال
دو دستگاه فایروال... فن آوری اطلاعات
همدان 1400/12/5 اعلام نشده
18:10 ب.ظ
تکمیل کانال ابرسانی روستای
همدان 1400/12/5 اعلام نشده
18:10 ب.ظ
احداث روشنایی معابر واحداث ش ف ض درگزین
همدان 1400/12/5 اعلام نشده
18:10 ب.ظ
اورهال و تعمیرات پله برقی
همدان 1400/12/5 اعلام نشده
18:10 ب.ظ
اصلاح شبکه ف ض و نصب سکسیونر
همدان 1400/12/5 اعلام نشده
18:09 ب.ظ
واگذاری امور اپراتوری شبکه بهداشت
همدان 1400/12/5 اعلام نشده
18:09 ب.ظ
نصب انشعاب عادی درگزین
همدان 1400/12/5 اعلام نشده
18:09 ب.ظ
خرید لوله کاروگیت جهت محور
خرید لوله کاروگیت جهت محور... لوله ، اتصالات ، شیرآلات
همدان 1400/12/5 اعلام نشده
18:09 ب.ظ
تامین دستگاه غربالگری شنوایی در قالب تفاهم نامه
همدان 1400/12/5 اعلام نشده
18:09 ب.ظ
تعمیر پشتیبانی و نگهداری از سامانه های توزین در حال حرکت win
همدان 1400/12/5 اعلام نشده
18:09 ب.ظ
تعمیر پشتیبانی و نگهداری از سامانه های توزین در حال حرکت win
همدان 1400/12/5 اعلام نشده
18:09 ب.ظ
تعمیر پشتیبانی و نگهداری از سامانه های توزین در حال حرکت win
همدان 1400/12/5 اعلام نشده
18:09 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای خط کشی محوری منقطع
همدان 1400/12/5 اعلام نشده
18:09 ب.ظ
18:08 ب.ظ
خرید ماسه شسته کوهی دوبار شور
همدان 1400/12/5 اعلام نشده
15:32 ب.ظ
بازنگری مطالعه تفضیلی اجرایی ابخیزداری
همدان 1400/12/5 اعلام نشده
15:30 ب.ظ
مطالعات تفضیلی اجرایی ابخیزداری
همدان 1400/12/5 اعلام نشده
15:30 ب.ظ
سوئیچ گیچ فشار
سوئیچ گیچ فشار... تجهیزات و ابزارآلات
همدان 1400/12/5 اعلام نشده
15:30 ب.ظ
مطالعه تفصیلی اجرایی ایخیزداری
همدان 1400/12/5 اعلام نشده
15:30 ب.ظ
عملیات احداث فونداسیون فنس
همدان 1400/12/5 اعلام نشده
15:27 ب.ظ
بازنگری مطالعه تفصیلی اجرایی
بازنگری مطالعه تفصیلی اجرایی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1400/12/5 اعلام نشده
15:27 ب.ظ
احداث بانکت در حوزه
احداث بانکت در حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1400/12/5 اعلام نشده
15:26 ب.ظ
ساخت المان طرح های مختلف ویژه نوروز
همدان 1400/12/5 اعلام نشده
15:26 ب.ظ
مطالعات تفضیلی اجرایی ابخیزداری حوزه
مطالعات تفضیلی اجرایی ابخیزداری حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1400/12/5 اعلام نشده
15:26 ب.ظ
اجرای سازه اسانسور
همدان 1400/12/5 اعلام نشده
15:26 ب.ظ
عملیات تهیه و نصب گرم کننده تابشی سالن
همدان 1400/12/5 اعلام نشده
13:57 ب.ظ
13:56 ب.ظ
بازسازی یکدستگاه بلیدرینگ توربین گازی
همدان 1400/12/5 اعلام نشده
12:51 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستا
همدان 1400/12/5 اعلام نشده
12:50 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستا
همدان 1400/12/5 اعلام نشده
12:49 ب.ظ
نقشه برداری کاداستر قطعات مالکیتی کداستر اراضی کشاورزی
همدان 1400/12/5 اعلام نشده
12:48 ب.ظ
12:48 ب.ظ
خاکبرداری محدوده پروژه های بهداشتی
همدان 1400/12/5 اعلام نشده
12:47 ب.ظ
نقشه برداری کاداستر قطعات مالکیتی کداستر اراضی کشاورزی
همدان 1400/12/5 اعلام نشده